ตัวอักษรญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นมีตัวอักษร 3 ชนิด ได้แก่ ฮิรางานะ คาตากานะ และคันจิ ตัวอักษรฮิรางานะและคาตากานะแสดงเสียง หนึ่งตัวอักษรแทนหนึ่งพยางค์ ส่วนคันจิเป็นตัวอักษรสื่อความหมาย แต่ละตัวใช้แสดงความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

แอปพลิเคชันสำหรับเรียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น โปรดคลิกที่นี่

*ท่านจะออกจากเว็บไซต์ของ NHK WORLD-JAPAN