#2

แนะนำตัวเองโดยบอกชื่อและอาชีพ

タムです。学生です ทัมค่ะ เป็นนักศึกษาค่ะ

  • บทสนทนา
  • วีดิทัศน์
คำบรรยายใต้ภาพ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ไม่มี

ผู้พักอาศัยของ "บ้านคุณฮารุ" พาทัมนักศึกษาจากเวียดนามมาที่บ้านแบ่งเช่าแห่งนี้หลังจากได้พบเธอโดยบังเอิญ

บทสนทนา
รายการคำศัพท์

ただいま

tadaima

กลับมาแล้วค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

新しい

atarashii

ใหม่

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

住人

juunin

ผู้พักอาศัย, ผู้อยู่อาศัย

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

着く

tsuku

มาถึง, ไปถึง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

はい

hai

ค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ようこそ

yookoso

ยินดีต้อนรับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

いらっしゃる

irassharu

มา (รูปยกย่อง)

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

e

อ๊ะ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ロボット

robotto

หุ่นยนต์

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

そう

soo

ใช่, ใช่แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

大家

ooya

เจ้าของบ้าน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

はじめまして

hajimemashite

สวัสดีค่ะ/ครับ (ใช้กล่าวเมื่อพบกันครั้งแรก)

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

学生

gakusee

นักศึกษา, นักเรียน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

よろしくお願いします

yoroshiku onegai-shimasu

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

สำนวนหลัก

แนะนำตัวเองโดยบอกชื่อและอาชีพ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

"desu" ดังที่ปรากฏในรูปแบบ " [ชื่อ/อาชีพ] desu" จะต่อท้ายคำนามและทำให้กลายเป็นประโยค ประโยค "A wa B desu" แปลว่า "A คือ B" ในประโยคนี้ A คือหัวข้อหรือประธาน และ B อธิบายเกี่ยวกับส่วนนั้น ในสำนวนหลัก ส่วนที่ตรงกับ "A wa" คือ "Watashi wa" ซึ่งแปลว่า "ฉัน"/ "ผม" นั้นถูกละไว้

การละหัวข้อหรือประธาน:
หัวข้อหรือประธานมักจะถูกละถ้าเป็นที่ทราบกันชัดเจนจากบริบท เช่น ในกรณีแนะนำตัวเอง สามารถละ "Watashi wa" หรือ "ฉัน" จาก "Watashi wa Tamu desu" ที่แปลว่า "ฉันทัมค่ะ" ได้ และพูดแค่เพียง "Tamu desu"

ลองใช้ดู!
ทำได้ไหมนะ?

มาลองแนะนำตัวเองกัน

1เมื่อจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใน 3 ตัวเลือกนี้ ข้อใดถูกต้อง

สวัสดีครับ ทอมัสครับ เป็นพนักงานบริษัทครับ

ทอมัส | พนักงานบริษัท

トーマス | 会社員

Toomasu | kaishain

2ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

สวัสดีค่ะ/ครับ (ใช้กล่าวเมื่อพบกันครั้งแรก) [ชื่อ] ค่ะ/ครับ เป็น [อาชีพ] ค่ะ/ครับ

はじめまして。【ชื่อ】です。【อาชีพ】です。

Hajimemashite. 【ชื่อ】 desu. 【อาชีพ】 desu.

เอริน | ครู

エリン | 教師  

Erin | kyooshi

3ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

สวัสดีค่ะ/ครับ (ใช้กล่าวเมื่อพบกันครั้งแรก) [ชื่อ] ค่ะ/ครับ เป็น [อาชีพ] ค่ะ/ครับ

はじめまして。【ชื่อ】です。【อาชีพ】です。

Hajimemashite. 【ชื่อ】 desu. 【อาชีพ】 desu.

ซิงห์ | วิศวกร

シン | エンジニア

Shin | enjinia

สำนวนเสริมประจำวัน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เสียงจากคนทั่วไป

พูดสำนวนนี้กับผู้ที่จะดูแลเราหรือทำอะไร ๆ ให้เรานับจากนี้ไป สำนวนนี้มักใช้ในการแนะนำตัวเอง ถ้าคนที่เราพูดด้วยเป็นเพื่อนหรืออายุน้อยกว่า จะพูดสั้น ๆ ว่า "yoroshiku" ก็ได้

คันจิ

Ai (ความรัก)

มุมข้อมูลวัฒนธรรม

ถุงความรู้คุณฮารุ

ตัวอักษรญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นมีตัวอักษร 3 ชนิด ได้แก่ คันจิ ฮิรางานะ และคาตากานะ เช่น เมื่อจะเขียนประโยคภาษาญี่ปุ่น "ฉันทัมค่ะ" จะได้ว่า

私はタムです

" คือ ตัวอัษรคันจิ "" และ "です" คือ ตัวอักษรฮิรางานะ และ "タム" คือ ตัวอักษรคาตากานะ

ตัวอักษรคาตากานะใช้เขียนชื่อและคำที่มาจากภาษาอื่น นอกจากนั้นใช้ตัวอักษรฮิรางานะ ตัวอักษรคาตากานะและฮิรางานะ
เป็นตัวอักษรแสดงเสียง ประดิษฐ์ขึ้นจากตัวอักษรคันจิ ตัวอักษรคันจิคือตัวอักษรแทนความหมาย ใช้เขียนแสดง
ส่วนหลักเพื่อสื่อความหมาย

คาตากานะ: a

ฮิรางานะ: a

คันจิ: yama (ภูเขา)

ตัวอย่างป้ายที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น

หน้าอ้างอิง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้ "สมุดของฉัน"

แสดง "สมุดของฉัน"