#35

พูดถึงสิ่งที่ทำแล้วและสิ่งที่จะทำตามลำดับ

大涌谷に行って、黒たまごが食べたいです อยากจะไปโอวากูดานิ และกินไข่ดำค่ะ

  • บทสนทนา
  • วีดิทัศน์
คำบรรยายใต้ภาพ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ไม่มี

ทัมกับอายากะนั่งรถไฟมุ่งหน้าไปยังฮาโกเนะ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อใกล้ ๆ กรุงโตเกียว

บทสนทนา
รายการคำศัพท์

箱根

Hakone

ฮาโกเนะ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

~時

~ji

โมง, นาฬิกา

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

着く

tsuku

มาถึง, ไปถึง, ถึง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

nani

อะไร

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

する

suru

ทำ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

大涌谷

Oowaku-dani

โอวากูดานิ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

行く

iku

ไป

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

黒たまご

kuro-tamago

ไข่ดำ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

食べる

taberu

กิน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

tamago

ไข่

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

本当に

hontoo ni

จริง ๆ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

黒い

kuroi

ดำ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

うん

un

อืม

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

でも

demo

แต่, แต่ว่า

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

外側

sotogawa

ข้างนอก

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

naka

ใน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

普通

futsuu

ธรรมดา

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ゆで卵

yude-tamago

ไข่ต้ม

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

へえ

hee

โอ้

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

สำนวนหลัก

พูดถึงสิ่งที่ทำแล้วและสิ่งที่จะทำตามลำดับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เมื่อจะพูดถึงการกระทำตั้งแต่ 2 อย่างขึ้นไปโดยบอกตามลำดับ ทำได้โดยเชื่อมคำกริยาเหล่านั้นด้วยรูป TE ดังนี้ "[คำกริยา 1 ในรูป TE], [คำกริยา 2]" ในสำนวนหลัก คำว่า "iku" ซึ่งแปลว่า "ไป" ผันเป็นรูป TE จะได้ว่า "itte" เพื่อเชื่อม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน

หน้าอ้างอิง

ลองใช้ดู!
ทำได้ไหมนะ?

พูดถึงสิ่งที่ทำแล้วและสิ่งที่จะทำกันดู

1เมื่อจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใน 3 ตัวเลือกนี้ ข้อใดถูกต้อง

อยากจะปีนภูเขาทากาโอะ และถ่ายรูปค่ะ

«สิ่งที่อยากจะทำ»ปีนภูเขาทากาโอะ | ถ่ายรูป

高尾山に登る(→登って) | 写真を撮る(→撮りたいです)

Takao-san ni noboru (→nobotte) | shashin o toru (→toritai desu)

2ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

อยากจะ/ทำ [คำกริยา 1] ([คำกริยา 2]) และ [คำกริยา 3]

คำกริยา 1】て、(【คำกริยา 2】て、) 【คำกริยา 3】たいです/ました/ます。

【คำกริยา 1】te, (【คำกริยา 2】te,) 【คำกริยา 3】tai desu/mashita/masu.

«สิ่งที่ทำแล้ว»ไปชิบูยะ | ซื้อของ | กินข้าว

渋谷に行く(→行って) | 買い物をする(→して) | ご飯を食べる(→食べました)

Shibuya ni iku (→itte) | kaimono o suru (→shite) | gohan o taberu (→tabemashita)

3ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

อยากจะ/ทำ/จะทำ [คำกริยา 1] ([คำกริยา 2]) และ [คำกริยา 3]

คำกริยา 1】て、(【คำกริยา 2】て、) 【คำกริยา 3】たいです/ました/ます。

【คำกริยา 1】te, (【คำกริยา 2】te,) 【คำกริยา 3】tai desu/mashita/masu.

«สิ่งที่จะทำ»ไปโอไดบะ | ขึ้นชิงช้าสวรรค์ | แช่น้ำแร่ร้อน

お台場に行く(→行って) | 観覧車に乗る(→乗って) | 温泉に入る(→入ります)

Odaiba ni iku (→itte) | kanransha ni noru (→notte) | onsen ni hairu (→hairimasu)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เวลา

คันจิ

densha (รถไฟ (ฟ้า))

มุมข้อมูลวัฒนธรรม

คำแนะนำการท่องเที่ยวของหมี่ ย่า

ฮาโกเนะ: สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงโตเกียว

ฮาโกเนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในโอบล้อมของเทือกเขา ห่างจากกรุงโตเกียวประมาณชั่วโมงครึ่ง ขึ้นชื่อเรื่องแหล่งน้ำแร่ร้อน นอกจากแหล่งน้ำแร่ร้อนแล้ว จุดที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ เช่น โอวากูดานิซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเอกลักษณ์โดยเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ และ "ด่านฮาโกเนะ" ซึ่งมีร่องรอยหลงเหลือมาจากสมัยเอโดะ

โอวากูดานิ

ด่านฮาโกเนะ

นอกจากนี้ ฮาโกเนะยังมีอีกหลายจุดให้เที่ยวชมอย่างสำราญใจด้วย เช่น รถไฟไต่เขา พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และทะเลสาบอาชิโนโกะ ในวันที่อากาศดี สามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพภูเขาฟูจิตระการตาจากตรงนี้ได้

รถไฟไต่เขาฮาโกเนะโทซัง

ทัศนียภาพภูเขาฟูจิจากทะเลสาบอาชิโนโกะ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้ "สมุดของฉัน"

แสดง "สมุดของฉัน"