#36

ถามเวลา

お風呂は何時から何時までですか ห้องอาบน้ำใช้ได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ

  • บทสนทนา
  • วีดิทัศน์
คำบรรยายใต้ภาพ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ไม่มี

ทัมกับอายากะมาถึงโรงแรมแหล่งน้ำแร่ร้อนในฮาโกเนะแล้ว พนักงานต้อนรับพาทั้งสองไปยังห้องพัก

บทสนทนา
รายการคำศัพท์

こちら

kochira

ทางนี้ (คำสุภาพ)

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

部屋/お部屋

heya/oheya

ห้อง/ห้อง (คำสุภาพ)

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

~でございます

~de gozaimasu

คำสุภาพของคำว่า "desu"

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

風呂/お風呂

furo/ofuro

การอาบน้ำ/การอาบน้ำ (คำสุภาพ)

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

何時

nan-ji

กี่โมง, กี่นาฬิกา

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

asa

เช้า

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

yoru

กลางคืน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

日本

Nihon

ญี่ปุ่น

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

温泉

onsen

น้ำแร่ร้อน, แหล่งน้ำแร่ร้อน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

入る

hairu

เข้า

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

初めて

hajimete

ครั้งแรก

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

楽しみ(な)

tanoshimi (na)

ตั้งตารอคอย

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

สำนวนหลัก

ถามเวลา

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เมื่อจะถามเวลาว่าเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไรและจะสิ้นสุดเมื่อไร ใช้คำว่า "nan-ji" แปลว่า "กี่โมง"/"กี่นาฬิกา" และถามว่า "nan-ji kara nan-ji made desu ka" ชี้ชัดว่าคำถามที่ถามนั้นเกี่ยวกับอะไรด้วยการระบุประธานและต่อด้วยคำช่วย "wa" คำว่า "kara" แปลว่า "ตั้งแต่"/"จาก" และ "made" แปลว่า "ถึง"/"จนกระทั่ง"

วิธีถามเวลาหลายรูปแบบ:
เมื่อจะถามแค่ว่าอะไรจะเริ่มเมื่อไร ใช้รูปประโยค "XXX wa nan-ji kara desu ka" ซึ่งแปลว่า "XXX ตั้งแต่กี่โมงคะ/ครับ" ถ้าจะถามแค่ว่าอะไรจะสิ้นสุดเมื่อไร ใช้รูปประโยค "XXX wa nan-ji made desu ka" ซึ่งแปลว่า "XXX ถึงกี่โมงคะ/ครับ"

ลองใช้ดู!
ทำได้ไหมนะ?

มาถามเวลากัน

1เมื่อจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใน 3 ตัวเลือกนี้ ข้อใดถูกต้อง

เทศกาลดอกไม้ไฟตั้งแต่กี่โมงครับ

«เวลาเริ่มต้น»เทศกาลดอกไม้ไฟ

花火大会

hanabi-taikai

2ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

XXX ตั้งแต่กี่โมง (/) ถึงกี่โมง

~は何時から(/)何時までですか。

~wa nan-ji kara (/) nan-ji made desu ka.

«เวลาสิ้นสุด»ร้านนี้

この店

kono mise

3ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

XXX ตั้งแต่กี่โมง (/) ถึงกี่โมง

~は何時から(/)何時までですか。

~wa nan-ji kara (/) nan-ji made desu ka.

«เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดบริการ»กระเช้าลอยฟ้า

ロープウエー

roopu-uee

สำนวนเสริมประจำวัน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เสียงจากคนทั่วไป

ใช้สำนวนนี้ตอบคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์บางอย่างว่าเคยมีหรือไม่เคยมี

คันจิ

yu (น้ำร้อน, น้ำอุ่น)

มุมข้อมูลวัฒนธรรม

ถุงความรู้คุณฮารุ

ลงแช่น้ำแร่ร้อน!

แหล่งน้ำแร่ร้อนและโรงอาบน้ำรวมในญี่ปุ่นส่วนใหญ่แยกเป็นห้องอาบน้ำชายและห้องอาบน้ำหญิง
ที่บริเวณทางเข้าของแต่ละประเภทมักมีม่านที่เขียนตัวอักษรคันจิ "" (ชาย) หรือ "" (หญิง) ไว้ ถ้าจำตัวอักษรเหล่านี้ไว้ก็จะสะดวกสำหรับการเข้าใช้

ห้องอาบน้ำชาย

ห้องอาบน้ำหญิง

วิธีลงแช่น้ำ

ชำระล้างร่างกายก่อนลงแช่น้ำ

ระวังอย่าให้ผ้าเช็ดถูร่างกายและผมสัมผัสน้ำ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้ "สมุดของฉัน"

แสดง "สมุดของฉัน"