#15

บอกจุดหมายปลายทางแก่คนขับแท็กซี่

猿の温泉までお願いします ช่วยไปที่แหล่งน้ำแร่ร้อนลิงค่ะ

  • บทสนทนา
  • วีดิทัศน์
คำบรรยายใต้ภาพ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ไม่มี

หมี่ ย่า ช่างภาพชาวจีน มาที่จังหวัดนางาโนะเพื่อถ่ายภาพแหล่งน้ำแร่ร้อน หรือ "อนเซ็น" และกำลังนั่งแท็กซี่ไปที่สวนชื่อ "จิโงกูดานิ ยาเอ็ง โคเอ็ง"

บทสนทนา
รายการคำศัพท์

どちら

dochira

ทางไหน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

saru

ลิง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

温泉

onsen

แหล่งน้ำแร่ร้อน, อนเซ็น

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

お願いする

onegai-suru

ช่วย, ขอร้อง, ขอรบกวน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

はい

hai

ค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

わかる

wakaru

เข้าใจ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

こちら

kochira

ที่นี่ (สุภาพ)

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

初めて

hajimete

ครั้งแรก

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

写真を撮る

shashin o toru

ถ่ายรูป

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

行く

iku

ไป

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

そうですか

soo desu ka

อย่างนั้นหรือคะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

今日

kyoo

วันนี้

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

寒い

samui

หนาว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

たくさん

takusan

เยอะแยะ, มากมาย

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

温泉に入る

onsen ni hairu

แช่น้ำแร่ร้อน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

สำนวนหลัก

บอกจุดหมายปลายทางแก่คนขับแท็กซี่

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เมื่อจะบอกจุดหมายปลายทางไปให้คนขับแท็กซี่ทราบ พูดว่า "[สถานที่] made onegai-shimasu" คำว่า "made" เป็นคำช่วย แปลว่า "ถึง" และบ่งชี้จุดหมายปลายทาง สำนวน "onegai-shimasu" คือ รูป MASU ของกริยา "onegai-suru" แปลว่า "ขอรบกวนให้ช่วย" ใช้เมื่อจะขอร้อง

สำนวนที่ใช้ถามจุดหมายปลายทาง:
เมื่อขึ้นแท็กซี่ คนขับจะถามว่า "Dochira made (desu ka)" แปลว่า "ไปที่ไหน" ขอให้จดจำสำนวนนี้ไว้ คำว่า "dochira" คือ คำสุภาพของ "doko" แปลว่า "ที่ไหน" เป็นคำที่คนขับแท็กซี่ใช้เมื่อพูดกับผู้โดยสาร

ลองใช้ดู!
ทำได้ไหมนะ?

บอกจุดหมายปลายทางแก่แท็กซี่กัน

1เมื่อจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใน 3 ตัวเลือกนี้ ข้อใดถูกต้อง

ช่วยไปที่โตเกียวสกายทรีค่ะ/ครับ

โตเกียวสกายทรี

東京スカイツリー

Tookyoo Sukai-tsurii

2ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

ช่วยไปที่ XXX ค่ะ/ครับ

~までお願いします。

~made onegai-shimasu.

โรงแรมนี้

このホテル

kono hoteru

3ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

ช่วยไปที่ XXX ค่ะ/ครับ

~までお願いします。

~made onegai-shimasu.

สถานีโยโกฮามะ

横浜駅

Yokohama-eki

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

วิธีใช้ "onegai-shimasu"

หน้าอ้างอิง

คันจิ

Kuruma (รถ)

มุมข้อมูลวัฒนธรรม

ถุงความรู้คุณฮารุ

แท็กซี่ญี่ปุ่น

สนามบิน สถานีรถไฟ โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีท่ารถแท็กซี่ ประตูหลังของแท็กซี่เป็นประตูอัตโนมัติ คนขับแท็กซี่จะควบคุมการเปิดปิดประตู ค่าโดยสารแท็กซี่ในญี่ปุ่นจะแสดงด้วยมิเตอร์ และผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องให้ทิปแก่คนขับ

ในกรณีรถว่าง ป้ายไฟฟ้าจะขึ้นข้อความเป็นตัวอักษรคันจิว่า "รถว่าง" ในเวลากลางคืน ถ้าไฟบนหลังคารถติดอยู่ หมายความว่ารถว่าง

ป้ายข้อความ "รถว่าง"

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้ "สมุดของฉัน"

แสดง "สมุดของฉัน"