#5

พูดถึงประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่น

ラジオで勉強しました เรียนทางวิทยุค่ะ

  • บทสนทนา
  • วีดิทัศน์
คำบรรยายใต้ภาพ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ไม่มี

วันแรกของการไปมหาวิทยาลัย คุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านเอ่ยกับทัมนักศึกษาจากเวียดนาม

บทสนทนา
รายการคำศัพท์

今日

kyoo

วันนี้

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

学校

gakkoo

โรงเรียน (ในบางบริบทหมายถึงมหาวิทยาลัย)

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

はい

hai

ค่ะ/ครับ, ใช่ค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

あらまあ

ara maa

อ้าว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

どう

doo

อย่างไร

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

する

suru

ทำ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

日本語

Nihongo

ภาษาญี่ปุ่น

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

心配(な)

shinpai (na)

กังวล, เป็นห่วง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

上手(な)

joozu (na)

เก่ง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

いいえ

iie

ไม่, เปล่า

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

まだまだ

mada mada

ยังไม่เก่ง, ยังไม่พอ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ベトナム

Betonamu

เวียดนาม

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

勉強する

benkyoo-suru

เรียน, ศึกษา

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ラジオ

rajio

วิทยุ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

それなら

sore nara

ถ้าอย่างนั้น

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

大丈夫(な)

daijoobu (na)

ไม่เป็นไร

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

สำนวนหลัก

พูดถึงประสบการณ์การเรียนภาษาญี่ปุ่น

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เมื่อจะกล่าวถึงสิ่งที่ทำในอดีต เปลี่ยน "masu" ท้ายคำกริยารูป MASU ให้เป็น "mashita" คำว่า "de" ใน "rajio de"
บ่งชี้วิธีการ ประธาน "watashi wa" หรือ "ฉัน/ผม" และกรรม "Nihongo o" หรือ "ภาษาญี่ปุ่น" ถูกละไว้เพราะเป็นที่
เข้าใจกันได้ชัดเจนจากบริบท

คำช่วย "de" :
ในประโยค "Rajio de benkyoo-shimasita" ซึ่งแปลว่า "เรียนทางวิทยุ" คำว่า "de" บ่งชี้วิธีการ และ "de" ใน
"Daigaku de benkyoo-shimashita" ซึ่งแปลว่า "เรียนที่มหาวิทยาลัย" บ่งชี้สถานที่ จากตัวอย่างเหล่านี้จะเห็นได้ว่า
คำช่วย 1 คำมีวิธีการใช้หลายลักษณะ

ลองใช้ดู!
ทำได้ไหมนะ?

ลองพูดว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างไรกัน

1เมื่อจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใน 3 ตัวเลือกนี้ ข้อใดถูกต้อง

เรียนด้วยอานิเมะครับ

อานิเมะ

アニメ

anime

2ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

เรียนทาง/โดย/ด้วย XXX

~で勉強しました。

~de benkyoo-shimashita.

โรงเรียน

学校

gakkoo

3ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

เรียนทาง/โดย/ด้วย XXX

~で勉強しました。

~de benkyoo-shimashita.

หนังสือ

hon

สำนวนเสริมประจำวัน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เสียงจากคนทั่วไป

สำนวนนี้คือคำพูดถ่อมตัวที่ใช้เมื่อได้รับคำชม คำว่า "iie" แปลว่า "ไม่" หรือ "เปล่า" และ "mada mada desu" แปลว่า
"ยังไม่เก่ง" หรือ "ยังไม่พอ"

คันจิ

Yume (ความฝัน)

มุมข้อมูลวัฒนธรรม

ถุงความรู้คุณฮารุ

สำนวนแสดงความถ่อมตัว

ถ้ามีคนชมเราว่า "ภาษาญี่ปุ่นเก่งนะคะ" จะตอบว่าอย่างไร

1) ขอบคุณครับ

2) ไม่หรอกครับ ยังไม่เก่งครับ

3) ครับ เพราะเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยครับ

ในกรณีของคนญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะตอบในลักษณะถ่อมตัว และบอกว่าความสามารถยังไม่ถึงขั้นนั้น ดังคำตอบในข้อ 2) "Iie, madamada desu" ภาษาญี่ปุ่นมีสำนวนแสดงความถ่อมตัวในลักษณะอื่น ๆ อีกหลากหลายลักษณะ เช่น เมื่อเชิญแขกมาที่บ้านและเตรียมอาหารไว้เต็มโต๊ะแล้ว แต่โดยทั่วไปก็จะพูดว่า "ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ต้อนรับเลย"

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้ "สมุดของฉัน"

แสดง "สมุดของฉัน"