#47

ถามวิธีทำ

どうやってするんですか ทำยังไงคะ

  • บทสนทนา
  • วีดิทัศน์
คำบรรยายใต้ภาพ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ไม่มี

ผู้พักอาศัยที่ "บ้านคุณฮารุ" ไปศาลเจ้าฟูชิมิอินาริในเกียวโตกัน

บทสนทนา
รายการคำศัพท์

おみくじ

omikuji

เซียมซี

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

どうやって

doo yatte

อย่างไร, ยังไง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

する

suru

ทำ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

hako

กล่อง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

振る

furu

เขย่า

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

3番

san-ban

หมายเลข 3

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

はい

hai

ค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

どうぞ

doozo

เชิญ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

大吉

daikichi

โชคดีมาก

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

どういう

doo iu

แบบไหน, ประเภทไหน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

意味

imi

ความหมาย

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

とても

totemo

มาก

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

いい

ii

ดี

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

運勢

unsee

โชคชะตา

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

สำนวนหลัก

ถามวิธีทำ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ในการถามวิธีทำ เช่น เมื่อจะทำอะไรบางอย่างเป็นครั้งแรก พูดว่า "Doo yatte -n desu ka" คำว่า "doo yatte" แปลว่า "อย่างไร" ใช้ "-n desu ka" เมื่ออยากให้อีกฝ่ายอธิบายสิ่งที่เราไม่เข้าใจให้เราฟัง โดยนำไปต่อท้ายคำกริยารูปพจนานุกรม

หน้าอ้างอิง

ลองใช้ดู!
ทำได้ไหมนะ?

มาลองถามวิธีทำ

1เมื่อจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใน 3 ตัวเลือกนี้ ข้อใดถูกต้อง

ขอโทษค่ะ นี่ใช้ยังไงคะ

นี่ | ใช้

これ | 使う

kore | tsukau

2ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

ขอโทษค่ะ/ครับ ทำ XXX ยังไงคะ/ครับ

すみません。どうやって~んですか。

Sumimasen. Doo yatte ~n desu ka.

ใส่

着る

kiru

3ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

ขอโทษค่ะ/ครับ ทำ XXX ยังไงคะ/ครับ

すみません。どうやって~んですか。

Sumimasen. Doo yatte ~n desu ka.

เติมเงิน

チャージする

chaaji-suru

สำนวนเสริมประจำวัน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เสียงจากคนทั่วไป

ใช้สำนวนนี้เพื่อถามความหมาย เช่น เมื่อมีข้อความที่เราไม่เข้าใจ

คันจิ

tama (ลูกบอล)

มุมข้อมูลวัฒนธรรม

ถุงความรู้คุณฮารุ

เซียมซีทำนายโชคชะตา!

เราเสี่ยง "เซียมซี" ได้ที่ศาลเจ้าและวัด ในเซียมซีที่เป็นแถบกระดาษแคบ ๆ ยาว ๆ มีคำทำนายโชคชะตาเขียนไว้ เช่น "daikichi" (โชคดีมาก) "kichi" (โชคดี) และ "kyoo" (โชคไม่ดี) และมีคำแนะนำเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเขียนไว้ด้วย เช่น สุขภาพ การงาน และความรัก

大吉[daikichi]= โชคดีมาก

吉[kichi]= โชคดี

凶[kyoo]= โชคไม่ดี

เมื่อเสี่ยง "เซียมซี" แล้วคำทำนายออกมาเป็นโชคร้าย มีคติความเชื่ออยู่ด้วยว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็นโชคดีได้ด้วยการนำเซียมซีไปผูกไว้ที่กิ่งของต้นไม้หรือสถานที่ที่กำหนดไว้ภายในเขตศาสนสถาน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้ "สมุดของฉัน"

แสดง "สมุดของฉัน"