#17

บอกให้ทราบถึงเรื่องที่กำลังทำขณะนี้

日本を旅行しています กำลังท่องเที่ยวญี่ปุ่นอยู่ค่ะ

  • บทสนทนา
  • วีดิทัศน์
คำบรรยายใต้ภาพ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ไม่มี

หมี่ ย่าไปถ่ายภาพที่นางาโนะ ได้รู้จักกับคู่สามีภรรยาชาวญี่ปุ่นที่นั่น และไปที่ร้านโซบะด้วยกัน

บทสนทนา
รายการคำศัพท์

そば/おそば

soba/osoba

โซบะ (อาหารประเภทเส้นชนิดหนึ่งของญี่ปุ่น)

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

3つ

mittsu

(อาหาร) 3 ที่

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

お願いする

onegai-suru

ขอร้อง, ขอสั่ง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

はい

hai

ค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

日本

Nihon

ญี่ปุ่น

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

観光

kankoo

การเที่ยวชมทัศนียภาพ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ええと

eeto

เอ่อ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

watashi

ฉัน, ผม

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

写真家

shashinka

ช่างภาพ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

こと

koto

เรื่อง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

海外

kaigai

ต่างประเทศ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

紹介する

shookai-suru

แนะนำ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

それで

sore de

ก็เลย

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

旅行する

ryokoo-suru

ท่องเที่ยว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

それ

sore

นั่น

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

すばらしい

subarashii

ยอดเยี่ยม

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

お待たせしました

omatase-shimashita

ขออภัยที่ทำให้รอค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

สำนวนหลัก

บอกให้ทราบถึงเรื่องที่กำลังทำขณะนี้

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เมื่อจะพูดถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ ใช้รูปประโยค "[กริยารูป TE] + imasu" "ryokoo-shite imasu" คือ รูป TE ของคำว่า "ryokoo-suru" ซึ่งแปลว่า "ท่องเที่ยว" จากนั้นต่อท้าย "ryokoo-shite" ด้วย "imasu"

หน้าอ้างอิง

ลองใช้ดู!
ทำได้ไหมนะ?

มาตอบกันว่ากำลังทำอะไรอยู่ที่ญี่ปุ่น

1เมื่อจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใน 3 ตัวเลือกนี้ ข้อใดถูกต้อง

กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ครับ

เรียนภาษาญี่ปุ่น

日本語を勉強する(→勉強して)

Nihongo o benkyoo-suru (→benkyoo-shite)

2ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

กำลัง XXX อยู่

~ています。

~te imasu.

ทำงาน

仕事をする(→して)

Shigoto o suru (→shite)

3ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

กำลัง XXX อยู่

~ています。

~te imasu.

สอนภาษาอังกฤษ

英語を教える

Eego o oshieru (→oshiete)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

วิธีนับเมื่อสั่งสิ่งต่าง ๆ

คันจิ

Soba (โซบะ)

มุมข้อมูลวัฒนธรรม

ไคโตะชวนชิม

โซบะของญี่ปุ่น

โซบะคืออาหารประเภทเส้นตามตำรับดั้งเดิมของญี่ปุ่น ทำจากแป้งเมล็ดโซบะ เมื่อจะรับประทาน จะนำเส้นไปต้มน้ำร้อน และนำไปจุ่มในน้ำซุปหลักที่ปรุงรสด้วยโชยุของญี่ปุ่น หรือใส่ในน้ำซุปร้อน ๆ ปรุงรสอ่อน ๆ

"โมริโซบะ" (โซบะเย็นจุ่มน้ำซุปหลัก)

"คาเกโซบะ" (โซบะในน้ำซุปร้อน)

ผู้โดยสารรถไฟสามารถรับประทานโซบะได้ในเวลาสั้น ๆ ที่ร้านขายโซบะภายในสถานีก่อนขึ้นรถไฟ

ร้านโซบะแบบยืนรับประทาน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้ "สมุดของฉัน"

แสดง "สมุดของฉัน"