#37

แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติ

テレビがつかないんですが・・・ โทรทัศน์เปิดไม่ติดค่ะ...

  • บทสนทนา
  • วีดิทัศน์
คำบรรยายใต้ภาพ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ไม่มี

ทัมกับอายากะซึ่งมาเที่ยวที่ฮาโกเนะกันนั้นเข้าห้องพักของโรงแรมแหล่งน้ำแร่ร้อนแล้ว แต่เกิดปัญหาบางอย่างขึ้น

บทสนทนา
รายการคำศัพท์

あれ

are

โอ๊ะ, โอ้

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

テレビ

terebi

โทรทัศน์

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

つく

tsuku

(เปิด) ติด

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ほんと

honto

จริง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

おかしい

okashii

แปลก, ตลก

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

フロント

furonto

แผนกต้อนรับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

電話する

denwa-suru

โทรศัพท์

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

すみません

sumimasen

ขอโทษค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

少々

shooshoo

สักครู่

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

待つ

matsu

รอ, คอย

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

担当

tantoo

การรับผิดชอบ, การทำงานที่ได้รับมอบหมาย

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

mono

คน, ผู้

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

伺う

ukagau

พบ, เยี่ยมเยียน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

สำนวนหลัก

แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เมื่อจะแจ้งว่าเกิดสิ่งผิดปกติขึ้น เพิ่ม "-n desu ga" เข้าไปที่รูป NAI ของคำกริยา รูป NAI คือรูปปฏิเสธและบอกเป็นนัยว่าเรากำลังประสบปัญหาเพราะสิ่งที่คาดหวังไว้ไม่เกิดขึ้นตามนั้น ส่วน "-n desu ga" ใช้อธิบายสถานการณ์ให้ผู้อื่นทราบและกระตุ้นให้ฝ่ายนั้นตอบสนอง

คำช่วย "ga" บ่งชี้ประธาน:
คำช่วย "ga" ใน "Terebi ga tsukanai" ซึ่งแปลว่า "โทรทัศน์เปิดไม่ติด" บ่งชี้ว่า "โทรทัศน์" คือประธานของคำกริยา "tsuku" หรือ "(เปิด) ติด"

หน้าอ้างอิง

ลองใช้ดู!
ทำได้ไหมนะ?

ลองแจ้งเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติ

1เมื่อจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใน 3 ตัวเลือกนี้ ข้อใดถูกต้อง

ขอโทษค่ะ กุญแจเปิดไม่ออกค่ะ

กุญแจ | เปิด

かぎ | 開く(→開かない)

kagi | aku(→akanai)

2ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

ขอโทษค่ะ/ครับ [ประธาน] ไม่ XXX…

すみません。【ประธาน】が~ないんですが・・・。

Sumimasen. 【ประธาน】ga ~nain desu ga...

ขนาดของชุดยูกาตะ | พอดีตัว

浴衣のサイズ | 合う(→合わない)

yukata no saizu | au(→awanai)

3ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

ขอโทษค่ะ/ครับ [ประธาน] ไม่ XXX…

すみません。【ประธาน】が~ないんですが・・・。

Sumimasen. 【ประธาน】ga ~nain desu ga...

เครื่องปรับอากาศ | ทำงาน

エアコン | 効く(→効かない)

eakon | kiku(→kikanai)

สำนวนเสริมประจำวัน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เสียงจากคนทั่วไป

เป็นสำนวนสุภาพที่ใช้เมื่อจะขอให้แขกของโรงแรมหรือลูกค้าของร้านรอ รูปพจนานุกรมของคำกริยาคำนี้คือ "matsu" แปลว่า "รอ" หรือ "คอย"

คันจิ

uta (เพลง)

มุมข้อมูลวัฒนธรรม

ถุงความรู้คุณฮารุ

ลองพักที่โรงแรมแบบญี่ปุ่นกัน

ห้องพักใน "เรียวกัง" หรือ "โรงแรมแบบญี่ปุ่น" โดยทั่วไปเป็นห้องแบบญี่ปุ่นที่บุพื้นด้วยเสื่อทาตามิ และเมื่อเข้าห้องจะต้องถอดรองเท้า ในห้องจะมีชุดยูกาตะซึ่งเป็นชุดกิโมโนชนิดหนึ่ง โรงแรมแบบญี่ปุ่นบางแห่งมีบริการนำอาหารมาส่งถึงห้อง หรือปูฟูกนอนในห้องให้ด้วย

โรงแรมแหล่งน้ำแร่ร้อน

ที่โรงแรมแหล่งน้ำแร่ร้อนแบบญี่ปุ่น ผู้เข้าพักสามารถสวมใส่ชุดยูกาตะแล้วออกไปเดินเล่นในพื้นที่รายรอบ หรือแช่น้ำหลายครั้งระหว่างที่เข้าพัก เช่น หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเข้าพัก ก่อนเข้านอน หลังตื่นนอนตอนเช้า ผู้คนที่ทำเช่นนี้มีเป็นจำนวนมาก เสน่ห์เฉพาะตัวของที่พักในญี่ปุ่นมีมากมาย

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้ "สมุดของฉัน"

แสดง "สมุดของฉัน"