#16

แสดงความรู้สึกและอธิบาย 2

有名な温泉です เป็นแหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีชื่อเสียงค่ะ

  • บทสนทนา
  • วีดิทัศน์
คำบรรยายใต้ภาพ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ไม่มี

หมี่ ย่ามาที่แหล่งน้ำแร่ร้อนในจังหวัดนางาโนะ ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องลิงแช่น้ำแร่ร้อน คู่สามีภรรยาชาวญี่ปุ่นที่นั่นชวนหมี่ ย่าคุย

บทสนทนา
รายการคำศัพท์

わあ

waa

โอ้โฮ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

saru

ลิง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

いっぱい

ippai

เต็มไปหมด, เต็มที่

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

たくさん

takusan

เยอะแยะ, มากมาย

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

写真を撮る

shashin o toru

ถ่ายรูป

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

はい

hai

ค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ここ

koko

ที่นี่

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

海外

kaigai

ต่างประเทศ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

有名(な)

yuumee (na)

มีชื่อเสียง, โด่งดัง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

温泉

onsen

แหล่งน้ำแร่ร้อน, น้ำแร่ร้อน, อนเซ็น

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

へえ

hee

โอ้

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

そうなんだ

soo nan da

อย่างนั้นรึ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

温泉に入る 

onsen ni hairu

แช่น้ำแร่ร้อน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

珍しい

mezurashii

หายาก, แทบไม่เกิดขึ้น

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

赤ちゃん

akachan

ลูกน้อย, ทารก

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

かわいい

kawaii

น่ารัก

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

สำนวนหลัก

แสดงความรู้สึกและอธิบาย 2

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

คำคุณศัพท์ NA เป็นคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย "na" เมื่อขยายคำนาม สามารถสร้างประโยคได้ด้วยการวางคำคุณศัพท์ NA ปิดท้ายประโยคนั้น โดยแทนที่ "na" ด้วย "desu" ("yuumee desu" แปลว่า "มีชื่อเสียง")

ลองใช้ดู!
ทำได้ไหมนะ?

มาแสดงความรู้สึกกัน

1เมื่อจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใน 3 ตัวเลือกนี้ ข้อใดถูกต้อง

เป็นสถานที่ที่เงียบนะคะ/ครับ

เงียบ | สถานที่

静か(な) | 場所

shizuka (na) | basho

2ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

เป็น XXX ที่ [คำคุณศัพท์ NA] นะ

คำคุณศัพท์ NA】~ですね。

【คำคุณศัพท์ NA】 ~ desu ne.

สวย | ทัศนียภาพ

きれい(な)| 景色

kiree (na) | keshiki

3ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

เป็น XXX ที่ [คำคุณศัพท์ NA] นะ

คำคุณศัพท์ NA】~ですね。

【คำคุณศัพท์ NA】 ~ desu ne.

โอ่อ่า | อาคาร

立派(な) | 建物

rippa (na) | tatemono

สำนวนเสริมประจำวัน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เสียงจากคนทั่วไป

สำนวนนี้ใช้บ่งชี้การรับฟังเพื่อแสดงความชื่นชมหรือประหลาดใจกับสิ่งที่อีกฝ่ายพูด

คันจิ

Onsen (แหล่งน้ำแร่ร้อน, อนเซ็น)

มุมข้อมูลวัฒนธรรม

คำแนะนำการท่องเที่ยวของหมี่ ย่า

แหล่งน้ำแร่ร้อนในญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นมีแหล่งน้ำแร่ร้อนตามที่ต่าง ๆ เพราะมีภูเขามากมาย สี กลิ่น และผิวสัมผัสของน้ำในแหล่งนั้น ๆ แตกต่างกันออกไปตามแต่ละที่ น้ำแร่ร้อนมีสรรพคุณด้านการบำบัดรักษา เช่น ช่วยคลายความเหนื่อยล้า ผู้คนมากมายพากันไปค้างคืนที่โรงแรมแหล่งน้ำแร่ร้อนกับครอบครัวบ้าง กับเพื่อน ๆ บ้าง เพื่อพักผ่อนฟื้นฟูความสดชื่นด้วยการแช่น้ำแร่ร้อนผ่อนคลายและรับประทานอาหารอร่อย ๆ

(1) แหล่งน้ำแร่ร้อนนิวโตอนเซ็นเกียว (จังหวัดอากิตะ)

(2) แหล่งน้ำแร่ร้อนคูซัตสึอนเซ็น (จังหวัดกุมมะ)

(3) แหล่งน้ำแร่ร้อนเบ็ปปุอนเซ็น (จังหวัดโออิตะ)

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้ "สมุดของฉัน"

แสดง "สมุดของฉัน"