#19

บอกว่าต้องการซื้ออะไร

手袋が欲しいんですが อยากได้ถุงมือค่ะ

  • บทสนทนา
  • วีดิทัศน์
คำบรรยายใต้ภาพ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ไม่มี

ทัมวางแผนจะไปเที่ยวฮอกไกโดกับหมี่ ย่าและไคโตะ จึงมาซื้อถุงมือเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง

บทสนทนา
รายการคำศัพท์

あのう

anoo

เอ่อ (ใช้เมื่อจะเริ่มกล่าวอะไรบางอย่าง)

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

すみません

sumimasen

ขอโทษค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

手袋

tebukuro

ถุงมือ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

欲しい

hoshii

อยากได้

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

こちら

kochira

ทางนี้

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

これ

kore

นี่

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

あったかい

attakai

อุ่น

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

いい

ii

ดี

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

いくら

ikura

เท่าไร

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

1,900円

sen-kyuuhyaku-en

1,900 เยน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

カード

kaado

บัตร (เครดิต)

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

使う

tsukau

ใช้

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

はい

hai

ค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

สำนวนหลัก

บอกว่าต้องการซื้ออะไร

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เมื่อจะบอกพนักงานขายว่าต้องการซื้ออะไร พูดว่า "[สิ่งของ] ga hoshiin desu ga" คำว่า "hoshii" แปลว่า "อยากได้" เมื่อเติม "n desu ga" ต่อท้ายเข้าไป จะมีนัยเป็นการอธิบายสถานการณ์ของเราให้คู่สนทนาได้รับทราบและกระตุ้นให้ฝ่ายนั้นตอบสนอง ในการออกเสียง จะลดระดับเสียงลงอย่างนุ่มนวลที่ท้ายประโยค

คำช่วยที่บ่งชี้กรรม "ga":
คำว่า "hoshii" ซึ่งแปลว่า "อยากได้" เป็นคำคุณศัพท์ I ในการบ่งชี้สิ่งที่ต้องการ (กรรม) ใช้คำว่า "ga" ดังเช่นในประโยค "tebukuro ga hoshii" หรือ "อยากได้ถุงมือ" ส่วนการแสดงกรรมของคำกริยา ใช้คำช่วยอีกคำหนึ่งที่แตกต่างออกไป ได้แก่ "o" ดังเช่นในประโยค "tebukuro o kaimasu" หรือ "จะซื้อถุงมือ"

ลองใช้ดู!
ทำได้ไหมนะ?

ลองบอกว่าอยากซื้ออะไร

1เมื่อจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใน 3 ตัวเลือกนี้ ข้อใดถูกต้อง

อยากได้ผ้าห่อของแบบญี่ปุ่นค่ะ

ผ้าห่อของแบบญี่ปุ่น

風呂敷

furoshiki

2ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

อยากได้ XXX

あのう、すみません。~が欲しいんですが。

Anoo, sumimasen. ~ga hoshiin desu ga.

ร่ม

kasa

3ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

อยากได้ XXX

あのう、すみません。~が欲しいんですが。

Anoo, sumimasen. ~ga hoshiin desu ga.

ถ่าน (ไฟฉาย)

電池

denchi

สำนวนเสริมประจำวัน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เสียงจากคนทั่วไป

ใช้สำนวนนี้เมื่อต้องการตรวจสอบยืนยันว่าสามารถใช้บัตรเครดิตชำระเงินได้หรือไม่ คำว่า "tsukaeru" แปลว่า "ใช้ได้" เป็นรูปแสดงความสามารถของกริยา "tsukau" ซึ่งแปลว่า "ใช้"

คันจิ

Bonsai (ไม้ดัด (บอนไซ))

มุมข้อมูลวัฒนธรรม

ถุงความรู้คุณฮารุ

สถานการณ์บัตรเครดิตในญี่ปุ่น

ร้านค้าที่รับบัตรเครดิตหรือรับการชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ นอกจากเงินสดกำลังเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่น

แต่ร้านค้าบางแห่งรับเงินสดเท่านั้น
เมื่อเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่น การเตรียมเงินสดไว้ใช้จ่ายจำนวนหนึ่งจะสะดวกกว่า
ที่ทำการไปรษณีย์และร้านสะดวกซื้อบางแห่งมีตู้ ATM ติดตั้งอยู่ด้วย สามารถใช้บัตรเครดิตถอนเงินสดออกมาใช้ได้

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้ "สมุดของฉัน"

แสดง "สมุดของฉัน"