#3

บอกภูมิลำเนา

ベトナムから来ました มาจากเวียดนามค่ะ

  • บทสนทนา
  • วีดิทัศน์
คำบรรยายใต้ภาพ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ไม่มี

มีงานเลี้ยงต้อนรับทัมนักศึกษาจากเวียดนามที่บ้านแบ่งเช่าซึ่งเป็นที่พักอาศัยของเธอ ไคโตะซึ่งเป็นผู้พักอาศัยที่ชอบทำอาหารจัดเตรียมอาหารไว้เต็มโต๊ะ

บทสนทนา
รายการคำศัพท์

たくさん

takusan

(จำนวน) เยอะ, มาก

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

食べる

taberu

กิน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

はい

hai

ค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ベトナム

Betonamu

เวียดนาม

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

来る

kuru

มา

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

中国

Chuugoku

จีน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

写真家

shashinka

ช่างภาพ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ぼく

boku

ผม (สรรพนามบุรุษที่ 1 ของผู้ชาย ใช้พูดแบบเป็นกันเอง)

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

学生

gakusee

นักศึกษา, นักเรียน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

わたくし

watakushi

ดิฉัน, กระผม

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

大家

ooya

เจ้าของบ้าน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

何でも

nan de mo

ทุกเรื่อง, ทุกอย่าง, อะไร ๆ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

知っている

shitte iru

รู้

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

そうですか

soo desu ka

อย่างนั้นหรือคะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

よろしくお願いします

yoroshiku onegai-shimasu

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

สำนวนหลัก

บอกภูมิลำเนา

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เมื่อจะบอกว่าเรามาจากที่ไหน ใช้รูปประโยค "[สถานที่] kara kimashita" คำช่วย kara แปลว่า "จาก" บ่งชี้จุดเริ่มต้นหรือสถานที่ต้นทาง คำว่า "kimashita" เป็นรูปอดีตของคำกริยา "kuru" แปลว่า "มา" ตรงนี้สามารถใช้ "desu" แทน "kimashita" ได้ และพูดว่า "Betonamu kara desu" แปลว่า "จากเวียดนามค่ะ/ครับ"

ถามภูมิลำเนา:
เมื่อจะถามอีกฝ่ายว่ามาจากที่ไหน พูดว่า "Dochira kara desu ka" แปลว่า "(มา) จากที่ไหนคะ/ครับ" คำว่า "dochira" เป็นคำบ่งชี้คำถาม แปลว่า "ทางไหน" ซึ่งในบริบทนี้คือ "ที่ไหน" และสุภาพกว่าคำว่า "doko"

ลองใช้ดู!
ทำได้ไหมนะ?

ลองบอกภูมิลำเนาของตัวเอง

1เมื่อจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใน 3 ตัวเลือกนี้ ข้อใดถูกต้อง

มาจากเมืองไทยค่ะ

ไทย

タイ

Tai

2ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

มาจาก XXX

~から来ました。

~kara kimashita.

บราซิล

ブラジル

Burajiru

3ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

มาจาก XXX

~から来ました。

~kara kimashita.

รัสเซีย

ロシア

Roshia

สำนวนเสริมประจำวัน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เสียงจากคนทั่วไป

สำนวนนี้ใช้บ่งชี้การรับฟังเพื่อสื่อให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าทางนี้เข้าใจสิ่งที่ฝ่ายนั้นพูดมา ออกเสียงโดยไม่ขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค

คันจิ

Hito (คน)

มุมข้อมูลวัฒนธรรม

ถุงความรู้คุณฮารุ

วิธีทักทายในญี่ปุ่น

การโค้งคำนับเมื่อทักทายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปในญี่ปุ่น ในการโค้งคำนับ ระดับการค้อมศีรษะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับอีกฝ่าย ถ้าฝ่ายนั้นอาวุโสกว่า ผู้โค้งคำนับจะค้อมศีรษะลงต่ำ
ถ้าอีกฝ่ายเป็นคนรุ่นเดียวกันหรืออายุน้อยกว่า มักค้อมศีรษะน้อย ๆ
การจับมือหรือการสวมกอดไม่ใช่การทักทายที่ปฏิบัติกันทั่วไป

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้ "สมุดของฉัน"

แสดง "สมุดของฉัน"