#4

พูดถึงสิ่งที่จะทำจากนี้ไป

大学で日本語を勉強します จะเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยค่ะ

  • บทสนทนา
  • วีดิทัศน์
คำบรรยายใต้ภาพ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ไม่มี

ทัมกำลังคุยกับหมี่ ย่าเพื่อนใหม่ซึ่งเป็นช่างภาพ ทั้งสองคุยกันอยู่ที่ห้องของหมี่ ย่า ที่ผนังห้องมีภาพถ่ายสถานที่ต่าง ๆ ทั่วญี่ปุ่นที่หมี่ ย่าถ่ายไว้ประดับอยู่มากมาย

บทสนทนา
รายการคำศัพท์

これ

kore

นี่

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

どこ

doko

ที่ไหน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

沖縄

Okinawa

โอกินาวะ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

へえ

hee

โห

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

京都

Kyooto

เกียวโต

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

とても

totemo

มาก

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

きれい(な)

kiree (na)

สวย

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

そうですね

soo desu ne

นั่นสินะคะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

日本

Nihon

ญี่ปุ่น

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

nani

อะไร

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

する

suru

ทำ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

大学

daigaku

มหาวิทยาลัย

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

日本語

Nihongo

ภาษาญี่ปุ่น

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

勉強する

benkyoo-suru

เรียน, ศึกษา

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

いい

ii

ดี

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

はい

hai

ค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

楽しみ(な)

tanoshimi (na)

การตั้งตารอคอย (ด้วยความตื่นเต้นดีใจ)

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

สำนวนหลัก

พูดถึงสิ่งที่จะทำจากนี้ไป

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เมื่อจะพูดว่าจากนี้ไปจะทำอะไร ใช้คำกริยารูป MASU (คำกริยาที่ลงท้ายด้วย "masu") เช่น "benkyoo-shimasu" แปลว่า "จะเรียน" นี่คือรูปประโยคที่ใช้พูดอย่างสุภาพ คำว่า "de" คือ คำช่วยที่บ่งชี้สถานที่ และ "o" คือ คำช่วยที่บ่งชี้กรรม คำกริยาจะอยู่ที่ส่วนท้ายสุดของประโยค

การแบ่งกลุ่มของคำกริยาและการผัน:
*รูปพื้นฐานของคำกริยา เช่น “kau” หรือ “ซื้อ” “taberu” หรือ “กิน” และ “benkyoo-suru” หรือ “เรียน” เรียกว่า รูปพจนานุกรม (เป็นลักษณะที่ปรากฏในพจนานุกรม)

*คำกริยาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะการผัน
คำกริยากลุ่ม 1 ลงท้ายด้วย “-u” และส่วนที่เป็น “-u” จะผัน สามารถแยกได้ตามตัวอย่าง เช่น “kau (ka+u)” แปลว่า
“ซื้อ” “nomu (nom+u)” แปลว่า “ดื่ม” และ “iku (ik+u)” แปลว่า “ไป”
คำกริยากลุ่ม 2 ลงท้ายด้วย “-ru” และส่วนท้ายที่เป็น “-ru” จะผัน สามารถแยกได้ตามตัวอย่าง เช่น “miru (mi+ru)”
แปลว่า “ดู” และ “taberu (tabe+ru)” แปลว่า “กิน”
คำกริยากลุ่ม 3 คือ คำกริยาที่ผันแบบพิเศษ กลุ่มนี้มีเพียง 2 คำ ได้แก่ “kuru” แปลว่า “มา” และ “suru/~suru” แปลว่า
“ทำ”

กรุณาดูตารางการผันเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

*การผันคำกริยากลุ่ม 1 ในรูปพจนานุกรมให้อยู่ในรูป MASU ทำได้โดยเปลี่ยน “-u” ที่ท้ายคำให้เป็น “i” และเพิ่ม “masu” ("ka+u→ka+i masu")
สำหรับคำกริยากลุ่ม 2 เปลี่ยน “‐ru” ท้ายคำให้เป็น “‐masu” ("tabe+ru→tabe+masu") และคำกริยากลุ่ม 3 (คำกริยาอปกติ) ผันดังนี้ คือ "kuru→kimasu" และ "suru→shimasu"
รูป MASU ของคำกริยาไม่เพียงแต่ใช้สื่อถึงสิ่งที่จะทำจากนี้ไป แต่ยังใช้สื่อถึงสิ่งที่ทำเป็นประจำในปัจจุบันและข้อเท็จจริงทั่วไปด้วย

หน้าอ้างอิง

ลองใช้ดู!
ทำได้ไหมนะ?

ลองพูดสิ่งที่จะทำในญี่ปุ่นกัน

1เมื่อจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใน 3 ตัวเลือกนี้ ข้อใดถูกต้อง

จะกินเท็มปูระครับ

เท็มปูระ | จะกิน

天ぷら | 食べます(食べる)

tenpura | tabemasu (taberu)

2ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

จะ XXX [กรรม]

กรรม】 を~ます。

【กรรม】 o~masu.

ละครคาบูกิ | จะดู

歌舞伎 | 見ます(見る)

kabuki | mimasu (miru)

3ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

จะ XXX [กรรม]

กรรม】 を~ます。

【กรรม】 o~masu.

ของฝาก | จะซื้อ

お土産 | 買います(買う)

omiyage | kaimasu (kau)

สำนวนเสริมประจำวัน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เสียงจากคนทั่วไป

สำนวนนี้ใช้แสดงความรู้สึกคาดหวังอย่างตื่นเต้นดีใจสำหรับสิ่งที่กำลังจะทำจากนี้ไป

คันจิ

Kane/Kin (เงิน (ใช้จ่าย)/ทองคำ)

มุมข้อมูลวัฒนธรรม

คำแนะนำการท่องเที่ยวของหมี่ ย่า

แนะนำเสน่ห์ของสถานที่ขึ้นชื่อในญี่ปุ่น

ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วญี่ปุ่นมีทัศนียภาพที่สามารถเพลิดเพลินได้ตามฤดูกาลทั้งสี่ เช่น ฤดูใบไม้ผลิคือฤดูดอกซากุระบาน
นครเกียวโตดังที่ปรากฏชื่อในบทสนทนาขึ้นชื่อเรื่องดอกซากุระ ฤดูร้อนคือช่วงที่จะสนุกสนานกับการปีนเขาและไปเที่ยวทะเล

(1) ฮอกไกโด

(2) นิกโก (จังหวัดโทจิงิ)

(3) เกียวโต

(4) โอกินาวะ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้ "สมุดของฉัน"

แสดง "สมุดของฉัน"