#10

ถามราคาสิ่งของ

このドライヤーはいくらですか เครื่องเป่าผมอันนี้เท่าไรคะ

  • บทสนทนา
  • วีดิทัศน์
คำบรรยายใต้ภาพ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ไม่มี

ทัมมาที่ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ากับอายากะซึ่งเป็นเพื่อนกัน ทัมอยากได้เครื่องเป่าผม

บทสนทนา
รายการคำศัพท์

たくさん

takusan

เยอะแยะ, มากมาย

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ある

aru

มี

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

すごい

sugoi

สุดยอด, น่าทึ่ง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

これ

kore

นี่

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

サラサラ

sarasara

สลวย

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ヘア

hea

ผม

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ツヤ

tsuya

เงา, ประกาย

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

出る

deru

ออก, ปรากฏ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

タイプ

taipu

ชนิด, ประเภท

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

へえ

hee

หือ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

いくら

ikura

เท่าไร

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

セール

seeru

การลดราคา

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

書く

kaku

เขียน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

きく

kiku

ถาม

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

すみません

sumimasen

ขอโทษ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

この

kono

นี้

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ドライヤー

doraiyaa

เครื่องเป่าผม

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

9,900円

kyuusen-kyuuhyaku-en

9,900 เยน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

高すぎる

takasugiru

แพงไป

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

สำนวนหลัก

ถามราคาสิ่งของ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เมื่อจะถามราคา พูดว่า "Ikura desu ka" แปลว่า "ราคาเท่าไร" เมื่อจะเอ่ยชื่อสิ่งของเพื่อถาม
คำถามพูดว่า "Kono/Sono/Ano [สิ่งของ] wa ikura desu ka" คำว่า "ikura" เป็นคำบ่งชี้คำถาม แปลว่า "เท่าไร"

"Kono/Sono/Ano":
"kono/sono/ano" คือรูปแบบที่ใช้เมื่อ "kore/sore/are" ซึ่งเป็นคำบ่งชี้ดังที่ได้เรียนในบทที่ 9 นั้นขยายคำนาม โดยวางไว้หน้าคำนามที่ขยาย

หน้าอ้างอิง

ลองใช้ดู!
ทำได้ไหมนะ?

ลองถามราคาสิ่งของกัน

1เมื่อจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใน 3 ตัวเลือกนี้ ข้อใดถูกต้อง

ขอโทษค่ะ หูฟังอันโน้นเท่าไรคะ

หูฟัง

イヤホン

iyahon

2ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

ขอโทษค่ะ/ครับ ~นี้/นั้น/โน้น เท่าไรคะ/ครับ

すみません。この/その/あの ~はいくらですか。

Sumimasen. Kono/Sono/Ano ~wa ikura desu ka.

ชาม, ถ้วย

茶碗

chawan

3ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

ขอโทษค่ะ/ครับ ~นี้/นั้น/โน้น เท่าไรคะ/ครับ

すみません。この/その/あの ~はいくらですか。

Sumimasen. Kono/Sono/Ano ~wa ikura desu ka.

ภาพเขียน

e

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลขที่มากขึ้น

คันจิ

En (หน่วยเงินญี่ปุ่น)

มุมข้อมูลวัฒนธรรม

ถุงความรู้คุณฮารุ

เงินญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นมีธนบัตร 4 ชนิด ได้แก่ หนึ่งพันเยน สองพันเยน ห้าพันเยน และหนึ่งหมื่นเยน แต่ธนบัตรสองพันเยนแทบไม่ปรากฏให้เห็นทั่วไป

ธนบัตรญี่ปุ่น

เงินเหรียญของญี่ปุ่นมี 6 ชนิด ได้แก่ หนึ่งเยน ห้าเยน สิบเยน ห้าสิบเยน หนึ่งร้อยเยน ห้าร้อยเยน ตามที่ต่าง ๆ ในญี่ปุ่นมีตู้จำหน่ายอัตโนมัติอยู่มากมาย ทำให้สะดวกสบายต่อการซื้อ แต่โปรดระวังว่าเงินเหรียญหนึ่งเยนและห้าเยนใช้กับตู้เหล่านี้ไม่ได้

เงินเหรียญของญี่ปุ่น

มารยาทที่ดีในการมอบเงินเพื่อช่วยงานแต่งงานหรืองานอื่น ๆ คือ ใช้ธนบัตรใหม่ใส่ซองที่ออกแบบมาเพื่องานประเภทนั้นโดยเฉพาะ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้ "สมุดของฉัน"

แสดง "สมุดของฉัน"