#13

พูดสิ่งที่ตนเองอยากทำ

雪が見たいです อยากดูหิมะค่ะ

  • บทสนทนา
  • วีดิทัศน์
คำบรรยายใต้ภาพ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ไม่มี

ทัมกำลังคุยกับคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้านและหมี่ ย่าเพื่อนชาวจีนที่เป็นช่างภาพอยู่ที่ "บ้านคุณฮารุ" ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของทัม

บทสนทนา
รายการคำศัพท์

日本

Nihon

ญี่ปุ่น

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

慣れる

nareru

ชิน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

はい

hai

ค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

どんな

donna

แบบไหน, ประเภทไหน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

こと

koto

เรื่อง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

する

suru

ทำ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ええと

eeto

เอ่อ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

yuki

หิมะ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

見る

miru

ดู

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

北海道

Hokkaidoo

ฮอกไกโด

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

行く

iku

ไป

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

いい

ii

ดี

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

あと

ato

แล้วก็ (ใช้กล่าวนำก่อนจะพูดเพิ่มเติม), และ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

友達

tomodachi

เพื่อน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

会う

au

พบ, เจอ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

おや

oya

อ้าว, โอ๊ะ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

大丈夫(な)

daijoobu (na)

ไม่เป็นไร

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

顔が赤い

kao ga akai

หน้าแดง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

สำนวนหลัก

พูดสิ่งที่ตนเองอยากทำ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เมื่อจะพูดถึงเรื่องที่ตัวเองอยากทำ เปลี่ยน "masu" ของกริยารูป MASU ให้เป็น "tai" คำว่า "mitai" คือ รูป TAI ของกริยา "mimasu" ("miru" แปลว่า "ดู") ใช้ "desu" ปิดท้าย ทำให้ประโยคสุภาพ และบ่งชี้เป้าหมายหรือเรื่องที่อยากทำโดยใช้คำช่วย "o" หรือ "ga"

ถามถึงเรื่องที่อยากทำ:
เมื่อจะถามอีกฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการทำ พูดว่า "Nani/Donna koto ga shitai desu ka" หรือ "อยากทำอะไร/เรื่องแบบไหน" คำว่า "shitai" คือ รูป TAI ของ "shimasu" ("suru" แปลว่า "ทำ")

หน้าอ้างอิง

ลองใช้ดู!
ทำได้ไหมนะ?

ลองพูดเรื่องที่อยากทำ

1เมื่อจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใน 3 ตัวเลือกนี้ ข้อใดถูกต้อง

อยากไปวัดคิงกากูจิค่ะ

วัดคิงกากูจิ | ไปค่ะ (ไป)

金閣寺 | 行きます(行く)

Kinkakuji | ikimasu (iku)

2ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

อยาก XXX

~たいです。

~tai desu.

ชุดยูกาตะ (กิโมโนฤดูร้อน) | ซื้อค่ะ (ซื้อ)

浴衣 | 買います(買う)

yukata | kaimasu (kau)

3ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

อยาก XXX

~たいです。

~tai desu.

การชมดอกซากุระ | ทำครับ (ทำ)

お花見 | します(する)

ohanami | shimasu (suru)

สำนวนเสริมประจำวัน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เสียงจากคนทั่วไป

ใช้สำนวนนี้เมื่อเป็นห่วงอีกฝ่าย และเมื่อจะพูดให้สุภาพ ใช้รูปประโยค "daijoobu desu ka"

คันจิ

Shashin (ภาพถ่าย)

มุมข้อมูลวัฒนธรรม

ถุงความรู้คุณฮารุ

บ้านญี่ปุ่น

บ้านญี่ปุ่นมีห้องแบบญี่ปุ่นและห้องแบบตะวันตก ในห้องแบบญี่ปุ่น ลักษณะการปูพื้นจะเป็นการบุด้วยเสื่อทาตามิของญี่ปุ่น มีโต๊ะเตี้ย ๆ วาง มีเบาะรองนั่ง เมื่อจะนอนก็ปูฟูกนอนบนเสื่อทาตามิและนอนบนฟูก

ห้องแบบญี่ปุ่น

ห้องแบบตะวันตก

ส่วนห้องแบบตะวันตกจะบุพื้นด้วยไม้หรือพรมและมักวางโต๊ะเก้าอี้ไว้ใช้ ปัจจุบันห้องแบบตะวันตกมีมากขึ้น และผู้ที่ใช้ห้องทั้งสองแบบผสมผสานกันก็มีมากขึ้นด้วย

 

ฟูกนอน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้ "สมุดของฉัน"

แสดง "สมุดของฉัน"