#6

ตรวจสอบยืนยันสถานที่ปลายทางที่พาหนะจะมุ่งไป

この電車は池袋に行きますか รถไฟขบวนนี้ไปอิเกบูกูโระไหมคะ

  • บทสนทนา
  • วีดิทัศน์
คำบรรยายใต้ภาพ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ไม่มี

วันนี้ทัมจะไปมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ทัมไปถึงสถานีรถไฟแล้ว และกำลังจะขึ้นรถไฟ แต่ไม่มั่นใจว่าจะขึ้นถูกขบวนหรือไม่

บทสนทนา
รายการคำศัพท์

すみません

sumimasen

ขอโทษค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

はい

hai

ค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

この

kono

นี้

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

電車

densha

รถไฟ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

池袋

Ikebukuro

อิเกบูกูโระ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

行く

iku

ไป

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

いいえ

iie

ไม่, เปล่า

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

山手線

Yamanote-sen

สายยามาโนเตะ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

どこ

doko

ที่ไหน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

3

san

สาม

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

~番線

~ban-sen

ชานชาลาหมายเลข XXX

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

わかる

wakaru

เข้าใจ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ありがとうございます

arigatoo gozaimasu

ขอบคุณค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

สำนวนหลัก

ตรวจสอบยืนยันสถานที่ปลายทางที่พาหนะจะมุ่งไป

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เมื่อจะถามว่าพาหนะจะมุ่งหน้าไปที่ไหน พูดว่า "Kono [พาหนะ] wa [สถานที่] ni ikimasu ka" คำว่า "kono" แปลว่า
"นี้" และจะอยู่หน้าคำนาม บ่งชี้ว่ากำลังถามถึงพาหนะที่อยู่ตรงหน้า คำช่วย "ni" บ่งชี้จุดหมายปลายทาง คำว่า "Ikimasu"
เป็นคำกริยารูป MASU มาจากคำว่า "iku" แปลว่า "ไป"

ลองใช้ดู!
ทำได้ไหมนะ?

ลองตรวจสอบยืนยันจุดหมายปลายทางกัน

1เมื่อจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใน 3 ตัวเลือกนี้ ข้อใดถูกต้อง

รถบัสคันนี้ไปสนามบินไหมครับ

รถบัส | สนามบิน

バス | 空港

basu | kuukoo

2ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

[พาหนะ] นี้ไป [สถานที่] ไหม

この【พาหนะ】は【สถานที่】に行きますか。

Kono 【พาหนะ】 wa 【สถานที่】 ni ikimasu ka.

รถไฟ | ชินจูกุ

電車 | 新宿

densha | Shinjuku

3ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

[พาหนะ] นี้ไป [สถานที่] ไหม

この【พาหนะ】は【สถานที่】に行きますか。

Kono 【พาหนะ】 wa 【สถานที่】 ni ikimasu ka.

รถไฟหัวกระสุนชิงกันเซ็น | ฮิโรชิมะ

新幹線 | 広島

Shinkansen | Hiroshima

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ตัวเลข (1-10)

คันจิ

Sakura (ซากุระ)

มุมข้อมูลวัฒนธรรม

ถุงความรู้คุณฮารุ

ระบบรถไฟของญี่ปุ่น

ระบบรถไฟของญี่ปุ่นแพร่หลายทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ มีรถไฟมากมายหลายสายรวมทั้งรถไฟใต้ดินด้วย นอกจากนี้ยังมีรถไฟหัวกระสุนชิงกันเซ็นและรถไฟด่วนพิเศษเชื่อมโยงระหว่างเมือง จึงเดินทางไกลได้สะดวก

ระบบรถไฟของญี่ปุ่นมีรถไฟมากมายหลายสาย

เมื่อจะซื้อตั๋วรถไฟ ก่อนอื่นตรวจสอบค่าโดยสารจากตาราง จากนั้นใส่เงินลงไปในเครื่องออกตั๋ว ถ้าซื้อบัตร IC (บัตรเติมเงินล่วงหน้า) ก็จะนำไปใช้ได้สะดวก โดยแตะบัตรที่ประตูตรวจตั๋วขาเข้าและออก เพียงเท่านี้เครื่องก็จะคำนวณหักลบค่าโดยสารผ่านบัตรให้โดยอัตโนมัติ

แต่กรุณาระมัดระวัง เนื่องจากช่วงเช้าและเย็น สถานีรถไฟและรถไฟจะแน่นมาก

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้ "สมุดของฉัน"

แสดง "สมุดของฉัน"