#1

ถามทาง

はるさんハウスはどこですか บ้านคุณฮารุอยู่ที่ไหนคะ

  • บทสนทนา
  • วีดิทัศน์
คำบรรยายใต้ภาพ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ไม่มี

ทัมเป็นนักศึกษาต่างชาติ มาจากเวียดนาม และกำลังหา "บ้านคุณฮารุ" ซึ่งเป็น "แชร์เฮาส์" หรือบ้านแบ่งเช่า ที่เธอจะมาพักอาศัยขณะอยู่ในกรุงโตเกียว

บทสนทนา
รายการคำศัพท์

すみません

sumimasen

ขอโทษค่ะ/ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

はるさんハウス

Haru-san-Hausu

บ้านคุณฮารุ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

どこ

doko

ที่ไหน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

あれ?

are?

เอ๊ะ?

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ぼくたち

bokutachi

พวกเรา

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

うち

uchi

บ้าน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

すぐ近く

sugu chikaku

ใกล้ ๆ นี่เอง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

一緒に

issho ni

ด้วยกัน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

行く

iku

ไป

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

こっち

kocchi

ทางนี้

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

はい

hai

ค่ะ, ครับ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ありがとうございます

arigatoo gozaimasu

ขอบคุณ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

สำนวนหลัก

ถามทาง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เมื่อจะถามทางไปยังที่ไหนสักแห่ง ถามด้วยรูปประโยค "[สถานที่] wa doko desu ka" คำว่า "wa" เป็นคำช่วยที่ใช้บ่งชี้หัวข้อการสนทนาโดยวางต่อจากคำนาม เขียนด้วยตัวอักษรฮิรางานะ (ha) แต่อ่านว่า wa คำว่า doko คือ ปฤจฉาสรรพนาม หรือคำบ่งชี้คำถาม แปลว่า "ที่ไหน" เมื่อนำ desu ka มาต่อท้ายและตวัดเสียงขึ้นสูง จะทำให้เป็นประโยคคำถาม

คำช่วย "ka" บ่งชี้ความถาม:
คำว่า "ka" ดังที่ปรากฏใน "doko desu ka" คือ คำช่วยที่ต่อท้ายประโยคและทำให้ประโยคนั้นเป็นประโยคคำถาม

ลองใช้ดู!
ทำได้ไหมนะ?

มาลองถามทางกัน

1เมื่อจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใน 3 ตัวเลือกนี้ ข้อใดถูกต้อง

ขอโทษค่ะ สถานีรถไฟอยู่ที่ไหนคะ

สถานีรถไฟ

eki

2ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

ขอโทษค่ะ/ครับ XXX อยู่ที่ไหนคะ/ครับ

すみません。~はどこですか。

Sumimasen. ~wa doko desu ka.

ร้านสะดวกซื้อ

コンビニ

konbini

3ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

ขอโทษค่ะ/ครับ XXX อยู่ที่ไหนคะ/ครับ

すみません。~はどこですか。

Sumimasen. 〜wa doko desu ka

ATM

ATM

ee-tii-emu

สำนวนเสริมประจำวัน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เสียงจากคนทั่วไป

สำนวนนี้ใช้แสดงความขอบคุณ ถ้าอีกฝ่ายเป็นคนที่สนิทสนมกัน เช่น เพื่อน ครอบครัว จะพูดสั้น ๆ ว่า "arigatoo" ก็ได้

คันจิ

Kokoro (ใจ)

มุมข้อมูลวัฒนธรรม

ถุงความรู้คุณฮารุ

เสียงภาษาญี่ปุ่น

พยางค์ส่วนใหญ่ในภาษาญี่ปุ่นประกอบด้วยเสียงพยัญชนะ 1 เสียง กับเสียงสระ 1 เสียง

ลักษณะของน้ำหนักเสียงในภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่การเน้นหนักเบา แต่มาจากระดับเสียงสูงต่ำ คำศัพท์แต่ละคำมีรูปแบบการลงน้ำหนักเสียงตามที่กำหนดไว้ บางคำมีระดับเสียงลดต่ำลง บางคำไม่ลดต่ำลง

ฝน

ฝนตก (รูปอดีต)

ลูกอม

ลูกอมตก (รูปอดีต)

หน้าอ้างอิง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้ "สมุดของฉัน"

แสดง "สมุดของฉัน"