#23

พูดถึงสิ่งที่ตัวเองชอบ

私はこの猫が好きです ฉันชอบแมวตัวนี้ค่ะ

  • บทสนทนา
  • วีดิทัศน์
คำบรรยายใต้ภาพ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ไม่มี

วันนี้ทัม อายากะ และไมก์พากันไป "คาเฟ่แมว" ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะเล่นกับแมวได้

บทสนทนา
รายการคำศัพท์

かわいい

kawaii

น่ารัก

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

みんな

minna

ทุกคน (ทุกตัว)

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ごはん

gohan

อาหาร

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

食べる

taberu

กิน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

本当に

hontoo ni

จริง ๆ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

おいで

oide

มา

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

この子

konoko

ตัวนี้

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

好き(な)

suki (na)

ชอบ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

この

kono

นี้

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

neko

แมว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

猫カフェ

neko-kafe

คาเฟ่แมว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

リラックスする

rirakkusu-suru

ผ่อนคลาย

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ほんと

honto

จริง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

สำนวนหลัก

พูดถึงสิ่งที่ตัวเองชอบ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เมื่อจะบอกว่าชอบอะไร ใช้รูปประโยค "[สิ่งของ] ga suki desu" คำว่า "suki" แปลว่า "ชอบ" เป็นคำคุณศัพท์ NA เมื่อจะบ่งชี้ [สิ่งของ] ที่ชอบ ใส่คำช่วย "ga" ต่อท้ายสิ่งนั้น เช่น ถ้าชอบ "neko" หรือ "แมว" พูดว่า "Neko ga suki desu"

สำนวนแบบกันเอง:
ในบทสนทนาแบบกันเอง สามารถละ "desu" ที่ท้ายประโยคได้ และพูดเพียง "XXX ga suki" ถ้าจะถามผู้อื่นว่าชอบอะไร พูดว่า “Nani ga suki (desu ka)” แปลว่า “ชอบอะไร (คะ/ครับ)"

"Watashi wa XXX":
เมื่อจะบอกสิ่งที่เราชอบ ตามปกติจะละประธาน "Watashi wa" หรือ "ฉัน/ผม" ดังตัวอย่าง "Neko ga suki (desu)" เป็นต้น แต่ถ้าต้องการเน้นสิ่งที่เราคิด โดยเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นด้วย จะเพิ่มประธาน "Watashi wa" หรือ "ฉัน/ผม" เข้าไป ดังเช่น "Watashi wa neko ga suki (desu)"

ลองใช้ดู!
ทำได้ไหมนะ?

ลองพูดสิ่งที่ตัวเองชอบ

1เมื่อจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใน 3 ตัวเลือกนี้ ข้อใดถูกต้อง

ฉันชอบเจ-ป๊อปค่ะ

เจ-ป๊อป

J-POP

Jee-poppu

2ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

ชอบ XXX

~が好きです。

~ga suki desu.

มังงะ

マンガ

manga

3ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

ชอบ XXX

~が好きです。

~ga suki desu.

ฟุตบอล

サッカー

sakkaa

สำนวนเสริมประจำวัน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เสียงจากคนทั่วไป

ใช้แสดงการเห็นด้วยอย่างยิ่งกับความคิดหรือความรู้สึกของอีกฝ่าย คำว่า "honto" คือ รูปแบบการพูดสั้น ๆ จากคำว่า "hontoo" ซึ่งแปลว่า "จริง ๆ"

คันจิ

Neko (แมว)

มุมข้อมูลวัฒนธรรม

สัมผัส "วัฒนธรรมป๊อป" ไปกับไมก์

คาเฟ่แปลก ๆ ในญี่ปุ่น

ในบรรดาคาเฟ่ที่เล่นกับสัตว์ไปด้วย เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มไปด้วยได้นั้น คาเฟ่ที่ได้รับความนิยม ได้แก่ คาเฟ่แมว คาเฟ่นกฮูก และคาเฟ่กระต่าย

คาเฟ่นกฮูก

คาเฟ่กระต่าย

มีคาเฟ่ที่น่าสนใจประเภทอื่น ๆ อีก เช่น คาเฟ่สาวใช้ คาเฟ่ท้องฟ้าจำลอง และคาเฟ่น้ำร้อนแช่เท้า

คาเฟ่น้ำร้อนแช่เท้า

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้ "สมุดของฉัน"

แสดง "สมุดของฉัน"