#45

ขอร้องอย่างสุภาพ

日本語をチェックしてもらえませんか ตรวจภาษาญี่ปุ่นให้หน่อยได้ไหมคะ

  • บทสนทนา
  • วีดิทัศน์
คำบรรยายใต้ภาพ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ไม่มี

ดูท่าทางทัมมีเรื่องที่อยากจะขอร้องคุณฮารุหุ่นยนต์เจ้าของบ้าน

บทสนทนา
รายการคำศัพท์

お願い

onegai

การขอร้อง, การรบกวน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

ある

aru

มี

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

メール

meeru

อีเมล

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

日本語

Nihongo

ภาษาญี่ปุ่น

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

チェックする

chekku-suru

ตรวจ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

いい

ii

ได้, ใช้ได้, ดี

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

どれどれ

dore dore

ไหน ไหน, ขอดูหน่อยซิ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

元気(な)

genki (na)

สบายดี

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

watashi

ฉัน, ผม

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

大丈夫(な)

daijoobu (na)

ใช้ได้, ไม่เป็นไร

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

とても

totemo

มาก

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

上手(な)

joozu (na)

เก่ง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

สำนวนหลัก

ขอร้องอย่างสุภาพ

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เมื่อจะขอร้องอย่างสุภาพ ใช้รูปประโยค "[คำกริยารูป TE] + moraemasen ka" ส่วนที่พูดว่า "moraemasen ka" มีความหมายตามตัวอักษรว่า "ขอไม่ได้หรือ" นี่เป็นสำนวนที่ใช้ถามว่าอีกฝ่ายสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่เราตามที่เราขอร้องได้หรือไม่ และเป็นสำนวนที่สุภาพกว่าการพูดว่า "-te kudasai" ซึ่งแปลว่า "ช่วย/กรุณาทำ XXX" 

หน้าอ้างอิง

ลองใช้ดู!
ทำได้ไหมนะ?

มาขอร้องอย่างสุภาพกัน

1เมื่อจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาญี่ปุ่น ใน 3 ตัวเลือกนี้ ข้อใดถูกต้อง

จองที่ที่ร้านนี้ให้หน่อยได้ไหมครับ

จองที่ที่ร้านนี้

この店を予約する(→予約して)

kono mise o yoyaku-suru (→yoyaku-shite)

2ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

XXX ให้หน่อยได้ไหม

~てもらえませんか。

~te moraemasen ka.

รับฝากสัมภาระ

荷物を預かる(→預かって)

nimotsu o azukaru (→azukatte)

3ลองพูดประโยคภาษาญี่ปุ่นโดยใช้คำศัพท์ต่อไปนี้

XXX ให้หน่อยได้ไหม

~てもらえませんか。

~te moraemasen ka.

เปลี่ยนที่นั่ง

席を替える(→替えて)

seki o kaeru (→kaete)

สำนวนเสริมประจำวัน

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน"เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เสร็จแล้ว

เสียงจากคนทั่วไป

ใช้สำนวนนี้เริ่มการสนทนาเมื่อต้องการขอร้องอีกฝ่าย

คันจิ

samurai (ซามูไร)

มุมข้อมูลวัฒนธรรม

ถุงความรู้คุณฮารุ

เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของ

ในการท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น การจับจ่ายซื้อของเป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งด้วย แต่ที่ร้านส่วนใหญ่มีป้ายราคาติดอยู่ที่สินค้า และโดยทั่วไปจะคิดราคาตามนั้นโดยไม่มีการรลดราคา
"ฟูกูบูกูโระ" หรือ "ถุงโชคดี" เป็นสินค้าขึ้นชื่อประจำช่วงปีใหม่ ภายในถุงมีสินค้าของร้านนั้นบรรจุรวมกันอยู่ ราคาถุงโชคดีจะตั้งไว้ถูกกว่าราคาสินค้าในถุงรวมกันทั้งหมด

ในการจับจ่ายซื้อของที่ญี่ปุ่น สิ่งที่มีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือแผงร้านค้าที่ไม่มีคนขาย บริเวณข้าง ๆ ไร่นาหรือริมถนน บางครั้งจะเห็นแผงร้านค้าที่มีผักผลไม้วางอยู่โดยไม่มีคนเฝ้า เมื่อจะซื้อของที่วางอยู่นั้น ก็ใส่เงินตามจำนวนที่เหมาะสมลงไปในกล่องด้วยตัวเอง

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" แล้ว

เพิ่มเข้าไปใน "สมุดของฉัน" เรียบร้อยแล้ว

วิธีใช้ "สมุดของฉัน"

แสดง "สมุดของฉัน"