NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Tải các bài học

Tải các bài học

Tải các bài học

Các trang sách của giáo trình (dưới định dạng pdf) có thể được tải về. Sách giáo trình gồm tất cả 48 bài học được cung cấp.

Cách để tải

Nếu sử dụng máy tính: Chọn file bạn muốn tải, nhấp chuột phải (đối với máy Mac, bạn nhấp chuột trong khi giữ nút Ctrl) và chọn "Save target as" (hoặc tiếng Việt là "Lưu liên kết thành").

Nếu sử dụng điện thoại thông minh: Chọn và tải về file bạn muốn. Một số hệ điều hành hoặc thiết bị có thể yêu cầu phải có ứng dụng phù hợp.

Văn bản cho từng bài học

*Bạn sẽ rời trang web của NHK