NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách các bài học > Bài 24

Bài 24

Các em đừng sử dụng từ điển.

Chị Anna đang trong lớp học tiếng Nhật của Giáo sư Suzuki. Giáo sư giải thích về bài kiểm tra vào tuần tới.

Bài 24 (10 phút)

Mẫu câu chính:

TSUKAWANAIDE KUDASAI

Hội thoại

先生 はい、今日はここまでです。
来週の月曜日に試験をします。
Được rồi, hôm nay đến chỗ này thôi.
Vào thứ Hai tuần sau, tôi sẽ cho bài kiểm tra.
Thày giáo HAI, KYÔ WA KOKO MADE DESU.
RAISHÛ NO GETSUYÔBI NI SHIKEN O SHIMASU.
Được rồi, hôm nay đến chỗ này thôi. Vào thứ Hai tuần sau, tôi sẽ cho bài kiểm tra.
アンナ 先生、辞書を使ってもいいですか。 Thưa thầy, chúng em sử dụng từ điển có được không ạ?
Anna SENSEI, JISHO O TSUKATTE MO II DESU KA.
Thưa thầy, chúng em sử dụng từ điển có được không ạ?
先生 いいえ、だめです。使わないでください。 Không, không được! Các em đừng sử dụng từ điển.
Thày giáo IIE, DAME DESU. TSUKAWANAIDE KUDASAI.
Không, không được! Các em đừng sử dụng từ điển.

Mẫu ngữ pháp

Các từ chỉ thời điểm

Cùng học các từ chỉ thời điểm bằng cách vào phần "Tài liệu bổ sung".

Thưa cô, em hỏi!

Động từ thể NAI + DE KUDASAI
Khi muốn nói ai đó đừng làm gì thì kết hợp động từ ở thể NAI và DE KUDASAI, và nói là NAI DE KUDASAI, nghĩa là “đừng làm việc gì”.

Từ tượng thanh & tượng hình

Không hài lòng
Tiếng Nhật là ngôn ngữ có rất nhiều từ tượng thanh và tượng hình. Một loạt các từ tượng thanh và tượng hình trong tiếng Nhật, từ tiếng kêu của loài vật đến các cụm từ chỉ cảm xúc của con người, được thể hiện bằng âm thanh.

Tâm sự của Anna

Tuần tới, bọn mình sẽ có bài kiểm tra. Bọn mình được dặn là không được dùng bút bi mỗi khi làm bài kiểm tra, mà phải dùng bút chì và tẩy. Mình phải chuẩn bị sẵn mới được.

Anna

Tải các bài học

Danh sách các bài học

*Bạn sẽ rời trang web của NHK