NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách các bài học > Bài 3

Bài 3

Nhà vệ sinh ở đâu ạ?

Hôm nay, chị Sakura dẫn chị Anna đi quanh trường đại học.

Bài 3 (10 phút)

Mẫu câu chính:

TOIRE WA DOKO DESU KA

Hội thoại

さくら ここは教室です。 Chỗ này là lớp học.
Sakura KOKO WA KYÔSHITSU DESU.
Chỗ này là lớp học.
アンナ わあ、広い。 Ồ, rộng quá!
Anna WÂ, HIROI.
Ồ, rộng quá!
さくら あそこは図書館。 Chỗ kia là thư viện.
Sakura ASOKO WA TOSHOKAN.
Chỗ kia là thư viện.
アンナ トイレはどこですか。 Nhà vệ sinh ở đâu ạ?
Anna TOIRE WA DOKO DESU KA.
Nhà vệ sinh ở đâu ạ?
さくら すぐそこです。 Ngay chỗ đó thôi.
Sakura SUGU SOKO DESU.
Ngay chỗ đó thôi.

Mẫu ngữ pháp

  WA DOKO DESU KA

( ___ ở đâu ạ?)

DOKO DESU KA là mẫu câu dùng để hỏi địa điểm.
Ví dụ: TOIRE WA DOKO DESU KA. (Nhà vệ sinh ở đâu?)

Thưa cô, em hỏi!

Đại từ chỉ định
Đại từ chỉ định là những từ dùng để chỉ đồ vật, người hay địa điểm mà chúng ta nói đến. Chúng được gọi là từ KO-SO-A-DO. KO SO A DO là các chữ đứng đầu các đại từ chỉ định được chia thành 4 nhóm như sau:

Từ tượng thanh & tượng hình

Tiếng chân của con vật
Tiếng Nhật là ngôn ngữ có rất nhiều từ tượng thanh và tượng hình. Một loạt các từ tượng thanh và tượng hình trong tiếng Nhật, từ tiếng kêu của loài vật đến các cụm từ chỉ cảm xúc của con người, được thể hiện bằng âm thanh.

Tâm sự của Anna

Khi mình hỏi, ‘TOIRE WA DOKO DESU KA’ – "Nhà vệ sinh ở đâu ạ?" thì mọi người đã hiểu. Giờ thì đi đâu mình cũng có thể hỏi được đường rồi.

Anna

Tải các bài học

Danh sách các bài học

*Bạn sẽ rời trang web của NHK