NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách các bài học > Bài 25

Bài 25

Chui xuống gầm bàn!

Khi chị Anna đang trong lớp tiếng Nhật của Giáo sư Suzuki thì tòa nhà bắt đầu rung lắc.

Bài 25 (10 phút)

Mẫu câu chính:

TSUKUE NO SHITA NI HAIRE

Hội thoại

先生 地震だ。みんな、落ち着いて。
机の下に入れ。
Có động đất! Tất cả mọi người, hãy bình tĩnh! Chui xuống gầm bàn!
Thày giáo JISHIN DA. MINNA, OCHITSUITE.
TSUKUE NO SHITA NI HAIRE.
Có động đất! Tất cả mọi người, hãy bình tĩnh! Chui xuống gầm bàn!
先生 揺れは収まったようだ。 Có vẻ như đã bớt rung lắc rồi.
Thày giáo YURE WA OSAMATTA YÔ DA.
Có vẻ như đã bớt rung lắc rồi.
アンナ びっくりした。日本は本当に地震が多いですね。 Giật cả mình! Nhật Bản đúng là hay có động đất nhỉ.
Anna BIKKURI SHITA. NIHON WA HONTÔ NI JISHIN GA ÔI DESU NE.
Giật cả mình! Nhật Bản đúng là hay có động đất nhỉ.

Mẫu ngữ pháp

YÔ DA / YÔ DESU

YÔDA là cách nói thân mật của YÔ DESU, để chỉ là người nói đã đánh giá tình hình và đưa ra nhận xét nào đó về sự vật, sự việc. Trước YÔDA không dùng động từ ở thể MASU.  Thay vào đó, câu này dùng động từ thể TA.
Ví dụ: YURE WA OSAMATTA YÔ DA.
(Có vẻ như đã bớt rung lắc rồi.)

* OSAMATTA = thể TA của OSAMARIMASU (bớt, giảm)

Sự khác nhau giữa trợ từ WA và GA

WA: trợ từ chỉ chủ đề của câu
GA: trợ từ chỉ chủ ngữ của câu

Chủ đề là đề tài chung của câu nói, được thể hiện bằng trợ từ WA. Chủ ngữ liên quan đến chủ đề và được thể hiện bằng trợ từ GA hoặc WA. Vị ngữ thể hiện chủ ngữ làm gì hoặc trong trạng thái hoặc hình thái như thế nào.

Ví dụ:
ZÔ WA HANA GA NAGAI.
(Con voi thì mũi dài.)

Thưa cô, em hỏi!

Thể mệnh lệnh của động từ
Sau đây là cách đổi động từ thể MASU sang thể mệnh lệnh.

Từ tượng thanh & tượng hình

Rung lắc
Tiếng Nhật là ngôn ngữ có rất nhiều từ tượng thanh và tượng hình. Một loạt các từ tượng thanh và tượng hình trong tiếng Nhật, từ tiếng kêu của loài vật đến các cụm từ chỉ cảm xúc của con người, được thể hiện bằng âm thanh.

Tâm sự của Anna

Mọi người nói với mình là khi động đất xảy ra, cần phải cập nhật thông tin từ đài phát thanh và truyền hình.

Anna

Tải các bài học

Danh sách các bài học

*Bạn sẽ rời trang web của NHK