NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách các bài học > Bài 22

Bài 22

Con đã về muộn.

Chị Anna và bạn bè đi hát Karaoke rất vui vẻ nên đã về muộn hơn giờ đóng cửa kí túc xá.

Bài 22 (10 phút)

Mẫu câu chính:

OSOKU NARIMASHITA

Hội thoại

アンナ お母さん、ごめんなさい。遅くなりました。 Mẹ ơi, con xin lỗi. Con đã về muộn.
Anna OKÂSAN, GOMENNASAI. OSOKU NARIMASHITA.
Mẹ ơi, con xin lỗi. Con đã về muộn.
寮母 アンナさん、10分も遅刻です。
約束を破ってはいけません。
Anna này, con về muộn những 10 phút.
Thất hứa là không được!
Người quản lí kí túc xá ANNA-SAN, JIPPUN MO CHIKOKU DESU.
YAKUSOKU O YABUTTE WA IKEMASEN.
Anna này, con về muộn những 10 phút. Thất hứa là không được!
アンナ すみません。気をつけます。 Con xin lỗi. Con sẽ chú ý hơn.
Anna SUMIMASEN. KI O TSUKEMASU.
Con xin lỗi. Con sẽ chú ý hơn.

Mẫu ngữ pháp

FUN/PUN: từ để đếm phút

2 phút = NIFUN
10 phút = JIPPUN / JUPPUN

Để nhớ cách nói từ 1 đến 10 phút, hãy vào trang "Tài liệu bổ sung".

Động từ thể TE + WA IKEMASEN

Động từ thể TE thêm WA IKEMASEN nghĩa là “không được làm việc gì”.
Ví dụ:
YAKUSOKU O YABUTTE WA IKEMASEN.
(Không được thất hứa.)

Thưa cô, em hỏi!

Cách đổi tính từ thành phó từ
Để chia tính từ sang phó từ chúng ta làm như sau:

Từ tượng thanh & tượng hình

Tức giận
Tiếng Nhật là ngôn ngữ có rất nhiều từ tượng thanh và tượng hình. Một loạt các từ tượng thanh và tượng hình trong tiếng Nhật, từ tiếng kêu của loài vật đến các cụm từ chỉ cảm xúc của con người, được thể hiện bằng âm thanh.

Tâm sự của Anna

Hôm nay, mình đã làm Mẹ lo lắng rất nhiều. Mình đã học được một điều là nếu có thể bị muộn thì phải báo trước cho mọi người biết.

Anna

Tải các bài học

Danh sách các bài học

*Bạn sẽ rời trang web của NHK