NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách các bài học > Bài 14

Bài 14

Con vứt rác ở đây có được không ạ?

Anna dọn dẹp mọi thứ sau bữa tiệc tại kí túc xá.

Bài 14 (10 phút)

Mẫu câu chính:

KOKO NI GOMI O SUTETE MO IIDESU KA

Hội thoại

アンナ お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか。 Mẹ ơi, con vứt rác ở đây có được không ạ?
Anna OKÂSAN, KOKO NI GOMI O SUTETE MO II DESU KA.
Mẹ ơi, con vứt rác ở đây có được không ạ?
寮母 そうねえ。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 Để xem nào. Hãy bỏ vỏ hộp kim loại vào một túi khác. Vì chúng là nguyên liệu có thể tái chế.
Người quản lí kí túc xá SÔNÊ. KAN WA BETSU NO FUKURO NI IRETE KUDASAI. SHIGEN DESU KARA.
Để xem nào. Hãy bỏ vỏ hộp kim loại vào một túi khác. Vì chúng là nguyên liệu có thể tái chế.
アンナ はい、分かりました。 Vâng, con hiểu rồi.
Anna HAI, WAKARIMASHITA.
Vâng, con hiểu rồi.

Mẫu ngữ pháp

KARA

Trong trường hợp này, KARA chỉ lý do.
Ví dụ: SHIGEN DESU KARA, BETSU NO FUKURO NI IRETE KUDASAI. (Vì chúng là nguyên liệu có thể tái chế, hãy bỏ chúng vào một túi khác.)

Thưa cô, em hỏi!

Động từ thể TE + MO II DESU KA
Nếu dùng động từ thể TE cùng với MO IIDESU nghĩa là bạn cho phép ai làm việc gì, tức là cho phép người đó thực hiện hành động được diễn tả bằng động từ thể TE.

Từ tượng thanh & tượng hình

Cháy
Tiếng Nhật là ngôn ngữ có rất nhiều từ tượng thanh và tượng hình. Một loạt các từ tượng thanh và tượng hình trong tiếng Nhật, từ tiếng kêu của loài vật đến các cụm từ chỉ cảm xúc của con người, được thể hiện bằng âm thanh.

Tâm sự của Anna

Có những quy định chi tiết về cách phân loại rác. Phải rửa sạch vỏ hộp kim loại và chai nhựa trước khi vứt. Mình sẽ cố gắng hết sức để được khen.

Anna

Tải các bài học

Danh sách các bài học

*Bạn sẽ rời trang web của NHK