NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách các bài học > Bài 12

Bài 12

Anh đến Nhật Bản khi nào?

Hôm nay tại kí túc xá dành cho du học sinh mà chị Anna sống có một bữa tiệc dành cho các sinh viên người nước ngoài. Chị Anna giới thiệu anh Rodrigo, bạn cùng lớp người Mexico với chị Sakura.

Bài 12 (10 phút)

Mẫu câu chính:

ITSU NIHON NI KIMASHITA KA

Hội thoại

さくら ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか。 Anh Rodrigo này, anh đến Nhật Bản khi nào?
Sakura RODORIGO-SAN WA ITSU NIHON NI KIMASHITA KA.
Anh Rodrigo này, anh đến Nhật Bản khi nào?
ロドリゴ 3月に来ました。 Tôi đến hồi tháng 3.
Rodrigo SANGATSU NI KIMASHITA.
Tôi đến hồi tháng 3.
さくら もう日本の生活に慣れた? Anh đã quen với cuộc sống ở Nhật Bản chưa?
Sakura MÔ NIHON NO SEIKATSU NI NARETA?
Anh đã quen với cuộc sống ở Nhật Bản chưa?
ロドリゴ ええ、まあ。 Vâng, tôi cũng hơi quen rồi.
Rodrigo Ê, MÂ.
Vâng, tôi cũng hơi quen rồi.

Mẫu ngữ pháp

Các tháng trong năm

Để học cách nói các tháng trong năm, hãy vào phần "Tài liệu bổ sung".

Thưa cô, em hỏi!

Các động từ thể TA
Động từ ở thể TA là các động từ khi chia kết thúc bằng TA hoặc DA, mang ý nghĩa hành động ở quá khứ hoặc đã hoàn thành. Sau đây, tôi xin giải thích cách đổi từ thể MASU sang thể TA.

Từ tượng thanh & tượng hình

Tiếng ồn ào
Tiếng Nhật là ngôn ngữ có rất nhiều từ tượng thanh và tượng hình. Một loạt các từ tượng thanh và tượng hình trong tiếng Nhật, từ tiếng kêu của loài vật đến các cụm từ chỉ cảm xúc của con người, được thể hiện bằng âm thanh.

Tâm sự của Anna

Mọi người rất thích món cà ri Thái mà mình nấu. Mình được biết là Nhật Bản cũng có món cà ri đặc trưng và trẻ em đặc biệt thích món này.

Anna

Tải các bài học

Danh sách các bài học

*Bạn sẽ rời trang web của NHK