NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách các bài học > Bài 31

Bài 31

Bà đã 82 tuổi rồi đấy.

Chị Anna đến thăm nhà bà của chị Sakura ở thành phố Shizuoka. Bà còn rất khỏe mạnh. Bà sống một mình và ngày ngày chăm sóc vườn rau.

Bài 31 (10 phút)

Mẫu câu chính:

MÔ HACHIJÛNI SAI DESU YO

Hội thoại

アンナ おばあさん、お元気ですね。 Bà ơi, trông bà còn khỏe quá ạ!
Anna OBÂSAN, OGENKI DESU NE.
Bà ơi, trông bà còn khỏe quá ạ!
おばあさん もう82歳ですよ。
さあ、お茶をどうぞ。
Bà đã 82 tuổi rồi đấy. Nào, cháu uống trà đi.
MÔ HACHIJÛNI SAI DESU YO.
SÂ, OCHA O DÔZO.
Bà đã 82 tuổi rồi đấy. Nào, cháu uống trà đi.
アンナ わあ、きれいな緑色。香りもいいです。 Ồ, màu xanh lục đẹp quá! Hương cũng thơm.
Anna WÂ, KIREINA MIDORI IRO. KAORI MO II DESU.
Ồ, màu xanh lục đẹp quá! Hương cũng thơm.

Mẫu ngữ pháp

Số đếm (2)

Hãy cùng học số có 2 chữ số.
Các bạn hãy vào trang "Tài liệu bổ sung".

Thưa cô, em hỏi!

Thể kính ngữ O và GO
Khi muốn thể hiện sự kính trọng với người nghe hoặc người đang được nói đến, chúng ta thêm O hoặc GO trước các danh từ hoặc tính từ liên quan đến người đó. Ví dụ: SHIGOTO, "công việc", thành OSHIGOTO; GENKI, "khỏe mạnh", thành OGENKI; và KAZOKU, "gia đình", thành GOKAZOKU.

Từ tượng thanh & tượng hình

Uống nước
Tiếng Nhật là ngôn ngữ có rất nhiều từ tượng thanh và tượng hình. Một loạt các từ tượng thanh và tượng hình trong tiếng Nhật, từ tiếng kêu của loài vật đến các cụm từ chỉ cảm xúc của con người, được thể hiện bằng âm thanh.

Tâm sự của Anna

Trà mà bà pha cho bọn mình rất ngon. Mình bắt đầu có thể uống trà xanh mà không cần cho đường rồi.

Anna

Tải các bài học

Danh sách các bài học

*Bạn sẽ rời trang web của NHK