เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 25

บทเรียนที่ 25

เข้าใต้โต๊ะ

แอนนากำลังเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นที่ศาสตราจารย์ซุซุกิเป็นผู้สอน ปรากฏว่าอาคารเรียนเริ่มสั่นไหว

บทเรียนที่ 25 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

TSUKUE NO SHITA NI HAIRE

บทสนทนา

先生 地震だ。みんな、落ち着いて。
机の下に入れ。
แผ่นดินไหว ทุกคนใจเย็น ๆ เข้าใต้โต๊ะ
อาจารย์ JISHIN DA. MINNA, OCHITSUITE.
TSUKUE NO SHITA NI HAIRE.
แผ่นดินไหว ทุกคนใจเย็น ๆ เข้าใต้โต๊ะ
先生 揺れは収まったようだ。 แรงสั่นสะเทือนดูเหมือนหมดแล้ว
อาจารย์ YURE WA OSAMATTA YÔ DA.
แรงสั่นสะเทือนดูเหมือนหมดแล้ว
アンナ びっくりした。日本は本当に地震が多いですね。 ตกใจ ญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวเยอะจริง ๆ นะคะ
แอนนา BIKKURI SHITA. NIHON WA HONTÔ NI JISHIN GA ÔI DESU NE.
ตกใจ ญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวเยอะจริง ๆ นะคะ

หลักไวยากรณ์

YÔ DA / YÔ DESU

YÔDA คือ คำพูดแบบเป็นกันเองของคำว่า YÔ DESU  บ่งชี้ว่าผู้พูดประเมินสถานการณ์และตัดสินสภาพที่เกิดขึ้นนั้นลงไปในระดับหนึ่ง คำกริยารูป MASU ใช้นำหน้า YÔDA ไม่ได้ แต่ใช้กริยารูป TA
e.g.)   YURE  WA  OSAMATTA  YÔDA  แปลว่า “แรงสั่นสะเทือนดูเหมือนหมดแล้ว”                                                                                                                                        *OSAMATTA แปลว่า “หมดลง” คือ รูป TA ของคำกริยา  OSAMARIMASU  

ความแตกต่างระหว่างคำช่วย WA กับ GA

WA คือ คำช่วยบ่งชี้หัวข้อ
GA คือ คำช่วยบ่งชี้ประธาน
หัวข้อหมายถึง โครงเรื่องของประโยคซึ่งใช้ WA เป็นตัวบ่งชี้ ส่วนประธานเกี่ยวข้องกับหัวข้อ และใช้ GA เป็นตัวบ่งชี้ หรือบางกรณีก็ใช้ WA  ในส่วนภาคแสดงของประโยค จะแสดงสิ่งที่ประธานของประโยคกระทำหรือประธานของประโยคอยู่ในสภาพใดหรือสถานการณ์อะไร

e.g.) ZÔ WA HANA GA NAGAI. แปลว่า "ช้างงวงยาว"

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

รูปคำสั่งของคำกริยา
นี่เป็นวิธีการผันคำกริยารูป MASU ให้เป็นรูปคำสั่ง

คำเลียนเสียงและท่าทาง

แรงสั่นสะเทือน
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

เมื่อเกิดแผ่นดินไหว อย่างแรกที่ต้องทำคือ ฟังข่าวจากวิทยุหรือโทรทัศน์ ดิฉันได้รับการสั่งสอนมาให้ทำอย่างนั้นค่ะ

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK