เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 24

บทเรียนที่ 24

กรุณาอย่าใช้

แอนนาเข้าเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นของศาสตราจารย์ซุซุกิ อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับข้อสอบในสัปดาห์หน้า

บทเรียนที่ 24 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

TSUKAWANAIDE KUDASAI

บทสนทนา

先生 はい、今日はここまでです。
来週の月曜日に試験をします。
ครับ วันนี้ถึงแค่นี้ครับ
วันจันทร์หน้าจะสอบครับ
อาจารย์ HAI, KYÔ WA KOKO MADE DESU.
RAISHÛ NO GETSUYÔBI NI SHIKEN O SHIMASU.
ครับ วันนี้ถึงแค่นี้ครับ วันจันทร์หน้าจะสอบครับ
アンナ 先生、辞書を使ってもいいですか。 อาจารย์คะ ใช้พจนานุกรมได้ไหมคะ
แอนนา SENSEI, JISHO O TSUKATTE MO II DESU KA.
อาจารย์คะ ใช้พจนานุกรมได้ไหมคะ
先生 いいえ、だめです。使わないでください。 ไม่ ไม่ได้ครับ กรุณาอย่าใช้
อาจารย์ IIE, DAME DESU. TSUKAWANAIDE KUDASAI.
ไม่ ไม่ได้ครับ กรุณาอย่าใช้

หลักไวยากรณ์

คำบ่งชี้จุดเวลา

เรียนวิธีการพูดคำบ่งชี้จุดเวลา
กรุณาไปที่ "ข้อมูลเสริมการเรียน"

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยารูป NAI+ DE KUDASAI
เมื่อเราต้องการจะบอกว่า

คำเลียนเสียงและท่าทาง

ความไม่พอใจ
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

สัปดาห์หน้า เราจะมีการสอบย่อย เราใช้ปากกาลูกลื่นทำข้อสอบไม่ได้นะคะ เราได้รับแจ้งให้ใช้เฉพาะดินสอกับยางลบ ดิฉันต้องรีบหามาเตรียมไว้ค่ะ

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK