เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

Q.1 ดาวน์โหลดหนังสือประกอบการเรียนของรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" อย่างไร

A.1

เข้าไปที่หน้าดาวน์โหลด ทำตามคำอธิบายบนหน้านี้เพื่อดาวน์โหลดหนังสือประกอบการเรียน และยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือประกอบการเรียนได้จากหน้าบทเรียนด้วย

ปิด ×

Q.2 มีบทเรียนและสื่อการเรียนแบบใดให้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์บ้าง

A.2

มีบทเรียน 48 บทที่สามารถเรียนรู้สำนวนต่าง ๆ ได้โดยมีละครเสียงประกอบ นอกจากนี้ก็มีตารางตัวอักษรญี่ปุ่นคะนะ และแบบทดสอบคำศัพท์ อีกทั้งยังมีคำอธิบายไวยากรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น และแนะนำคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางด้วย

ปิด ×

Q.3 ไม่สามารถเข้าไปที่หน้ารายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" บนเว็บไซต์เพราะไม่มีความพร้อมด้านการใช้อินเทอร์เน็ต

A.3

รายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" ออกอากาศผ่านรายการวิทยุของเอ็นเอชเค เวิลด์ เรดิโอ แจแปน กรุณาคลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและความถี่ของคลื่น

ปิด ×

Q.4 มีข้อสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ถ้าส่งอีเมลเข้ามาถาม จะได้รับคำตอบหรือไม่

A.4

รายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" ไม่มีบริการตอบคำถามทางอีเมลหรือจดหมายเป็นรายบุคคล คำถามของคุณผู้ฟัง จะได้รับคำตอบผ่านทางรายการของเอ็นเอชเค เวิลด์ เรดิโอ แจแปน หรือทางเว็บไซต์นี้ กรุณาใช้แบบฟอร์มอีเมลนี้เพื่อส่งคำถามของท่าน

ปิด ×

Q.5 มีรายการวิทยุหรือเว็บไซต์ใดบ้างที่สามารถทบทวนบทเรียนชุดก่อน ๆ และทดสอบทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น

A.5

เราจะเสนอ "ทบทวน: เลือกข้อไหนดีนะ" ในรายการวิทยุและเว็บไซต์ของเรา ส่วนนี้จะช่วยทบทวนบทเรียนต่าง ๆ ในรูปแบบของการตอบคำถาม นอกจากนี้ เว็บไซต์ของเราจะเสนอ "รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์" ซึ่งจะสามารถทบทวนสำนวนต่าง ๆ ที่ปรากฏในบทเรียน

ปิด ×

Q.6 มีแอปพลิเคชันใดบ้างของรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ"

A.6

เราไม่มีแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" แต่ NHK WORLD RADIO JAPAN มีแอปพลิเคชันซึ่งท่านสามารถรับฟังบทเรียนล่าสุดของรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ"

ปิด ×

Q.7 ต้องการมีเพื่อนชาวญี่ปุ่น กรุณาแนะนำใครให้รู้จักได้หรือไม่

A.7

NHK WORLD ไม่มีบริการลักษณะนี้

ปิด ×

Q.8 มีการออกประกาศนียบัตรรับรองว่าเรียนจบหรือไม่

A.8

เราไม่ออกประกาศนียบัตรใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ"

ปิด ×

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK