NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 25

درس 25

زیر میز بروید.

وقتی آنا سر کلاس درس ژاپنی استاد سوزوکی حاضر می شود، ساختمان دانشکده شروع به لرزیدن می کند.

درس 25 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

TSUKUE NO SHITA NI HAIRE

متن درس

先生 地震だ。みんな、落ち着いて。
机の下に入れ。
زلزله شد. همه آرامش خود را حفظ کنید. زیر میز بروید.
استاد JISHIN DA. MINNA, OCHITSUITE.
TSUKUE NO SHITA NI HAIRE.
زلزله شد. همه آرامش خود را حفظ کنید. زیر میز بروید.
先生 揺れは収まったようだ。 به نظر می رسد که لرزش ها تمام شده اند.
استاد YURE WA OSAMATTA YÔ DA.
به نظر می رسد که لرزش ها تمام شده اند.
アンナ びっくりした。日本は本当に地震が多いですね。 من غافلگیر شدم. در ژاپن به راستی زمین لرزه زیاد می آید، این طور نیست؟
آنا BIKKURI SHITA. NIHON WA HONTÔ NI JISHIN GA ÔI DESU NE.
من غافلگیر شدم. در ژاپن به راستی زمین لرزه زیاد می آید، این طور نیست؟

نکته های دستور زبان

YÔ DA / YÔ DESU

عبارت YÔ DA یعنی به نظر می رسد. این یک اصطلاح غیررسمی است که نشان می دهد فرد گوینده شرایط را ارزیابی می کند و یک قضاوت مشخصی درباره ی شرایط امر کرده است. شما نمی توانید فرم-MASU فعل ها را پیش از YÔ DA به کار برید.
نمونه) YURE WA OSAMATTA YÔ DA.
(به نظر می رسد لرزش ها تمام شده اند.)

* عبارت OSAMATTA فرم-TA فعل OSAMARIMASU (تمام شدن) است.

تفاوت بین WA و GA

عبارت WA: حرف نشانه موضوعی
عبارت GA: حرف نشانه ی فاعلی

موضوع به معنای مضمون یک جمله است. این با WA مشخص می شود. فاعل به موضوع مرتبط است و با GA و در برخی موارد با WA مشخص می شود. در بخش مسند یک جمله، شما آنچه را که فاعل انجام می دهد و یا شرایطی را که فاعل در آن قرار دارد، بیان می کنید.

نمونه) ZÔ WA HANA GA NAGAI.
(درباره فیل ها، خرطومشان بلند است.)

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم امری فعل ها
برای ساختن فرم امری از فرم-MASU فعل ها، نخست برای فعل هایی که با حرف صدادار «E» در هجایی که درست پیش از MASU است پایان می یابند، MASU را به RO تغییر دهید. به عنوان نمونه، «خوردن» TABEMASU می شود TABERO (بخور).

نام آواها

لرزش
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

وقتی که یک زمین لرزه رخ می دهد، نخستین کاری که باید انجام دهیم گرفتن اطلاعات از رادیو و تلویزیون است. به من گفته شده که این کار را انجام دهم.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید