NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 24

درس 24

خواهش می کنم از آنها استفاده نکنید.

امروز، آنا در کلاس ژاپنی استاد سوزوکی شرکت می کند.

درس 24 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

TSUKAWANAIDE KUDASAI

متن درس

先生 はい、今日はここまでです。
来週の月曜日に試験をします。
خوب، درس امروز تا اینجاست. دوشنبه ی هفته ی آینده از شما امتحان می گیرم.
استاد HAI, KYÔ WA KOKO MADE DESU.
RAISHÛ NO GETSUYÔBI NI SHIKEN O SHIMASU.
خوب، درس امروز تا اینجاست. دوشنبه ی هفته ی آینده از شما امتحان می گیرم.
アンナ 先生、辞書を使ってもいいですか。 استاد، می توانیم از واژه نامه استفاده کنیم؟
آنا SENSEI, JISHO O TSUKATTE MO II DESU KA.
استاد، می توانیم از واژه نامه استفاده کنیم؟
先生 いいえ、だめです。使わないでください。 نه، نمی توانید. خواهش می کنم از آنها استفاده نکنید.
استاد IIE, DAME DESU. TSUKAWANAIDE KUDASAI.
نه، نمی توانید. خواهش می کنم از آنها استفاده نکنید.

نکته های دستور زبان

واژه هایی برای بیان زمان

بیایید روش بیان واژه های نشانگر زمان را یاد بگیریم.
به صفحه ی «ابزارهای یادگیری» بروید.

بیاموز به ما ای آموزگار

فرم-NAI فعل + DE KUDASAI
وقتی که می خواهید به دیگران درباره ی آنچه که اجازه ی انجام آن را ندارند توضیح دهید فرم-NAI فعل ها را با عبارت DE KUDASAI ترکیب کرده و بگویید: NAI DE KUDASAI (خواهش می کنم این کار را نکنید).

نام آواها

نارضایتی
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

هفته ی آینده، یک آزمون کوتاه داریم. ما نمی تونیم در امتحان از خودکار استفاده کنیم. به ما گفته شده که از مداد و پاک کن استفاده کنیم. من باید آنها را آماده کنم.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید