NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 29

درس 29

وقتی که از نزدیک به آن نگاه می کنیم، بزرگ است، اینطور نیست؟

آنا در حال بازدید از شهر شیزوئوکا است. امروز، او همراه با کنتا، به یک منطقه ی بسیار جذاب و دیدنی از کوه فوجی رفته است.

درس 29 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

CHIKAKU DE MIRU TO, ÔKII DESU NE

متن درس

アンナ 富士山だ。
近くで見ると、大きいですね。
آن کوه فوجی است.
وقتی که از نزدیک به آن نگاه می کنیم، بزرگ است، این طور نیست؟
آنا FUJISAN DA. CHIKAKU DE MIRU TO, ÔKII DESU NE.
آن کوه فوجی است. وقتی که از نزدیک به آن نگاه می کنیم، بزرگ است، این طور نیست؟
アンナ あれ。雲の形が帽子みたいです。 نگاه کن! شکل یکی از ابرها شبیه به کلاه است.
آنا ARE. KUMO NO KATACHI GA BÔSHI MITAI DESU.
نگاه کن! شکل یکی از ابرها شبیه به کلاه است.
健太 あの雲が見えると、雨が降るんだよ。 اگر آن ابر دیده شود، باران می بارد.
کنتا ANO KUMO GA MIERU TO, AME GA FURU N DA YO.
اگر آن ابر دیده شود، باران می بارد.

نکته های دستور زبان

TO  

اگر حرف اضافه ی TO پس از فعل بیاید، اشاره به شرایط دارد. افعال پیش از TO فرم دیکشنری یا فرم-NAI می گیرند.
نمونه) ANO KUMO GA MIERU TO, AME GA FURIMASU.
(اگر آن ابر دیده شود،  باران خواهد بارید.)

بیاموز به ما ای آموزگار

عبارت N DA: یک اصطلاح برای توضیح چیزی است
شکل اولیه ی N DA این است NO DA. شما NO DA را در پایان یک جمله وقتی به کار می برید که می خواهید آنچه رخ خواهد داد، علت و شرایط وقوع آن را توضیح دهید. در مکالمه ی غیر رسمی، از N DA استفاده می کنید. در یک روش مودبانه، می گویید: N DESU.

نام آواها

باران
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

کوه فوجی، با ابرهایی بر فراز آن نیز زیباست. کنتا می تواند از شکل یک ابر، هوا را پیش بینی کند. او اطلاعات بسیاری دارد و قابل اتکاست.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید