เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 14

บทเรียนที่ 14

ทิ้งขยะที่นี่ได้ไหมคะ

แอนนากำลังเก็บกวาดทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางหลังงานเลี้ยงที่หอพักของเธอ

บทเรียนที่ 14 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

KOKO NI GOMI O SUTETE MO IIDESU KA

บทสนทนา

アンナ お母さん、ここにゴミを捨ててもいいですか。 คุณแม่คะ ทิ้งขยะที่นี่ได้ไหมคะ
แอนนา OKÂSAN, KOKO NI GOMI O SUTETE MO II DESU KA.
คุณแม่คะ ทิ้งขยะที่นี่ได้ไหมคะ
寮母 そうねえ。缶は別の袋に入れてください。資源ですから。 เอ่อ กระป๋อง กรุณาใส่ในถุงอีกใบ เพราะเป็นสิ่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ
คุณแม่ประจำหอพัก SÔNÊ. KAN WA BETSU NO FUKURO NI IRETE KUDASAI. SHIGEN DESU KARA.
เอ่อ กระป๋อง กรุณาใส่ในถุงอีกใบ เพราะเป็นสิ่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะ
アンナ はい、分かりました。 ค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ
แอนนา HAI, WAKARIMASHITA.
ค่ะ เข้าใจแล้วค่ะ

หลักไวยากรณ์

KARA

KARA (เพราะ) ในกรณีนี้ใช้แสดงเหตุผล
e.g.) SHIGEN DESU KARA, BETSU NO FUKURO NI IRETE KUDASAI. (เพราะเป็นสิ่งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ กรุณาใส่ในถุงอีกใบค่ะ)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยารูป TE + MO II DESU KA
ถ้าใช้คำกริยารูป TE กับ MO IIDESU มีความหมายว่า ได้รับอนุญาตแล้ว หรือมีการอนุญาตให้กระทำกริยาดังกล่าว

คำเลียนเสียงและท่าทาง

เผาไหม้
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

มีกฎระเบียบเรื่องการคัดแยกขยะอย่างละเอียด และเราจะต้องล้างทำความสะอาดกระป๋องและขวดพลาสติกก่อนทิ้งด้วย ดิฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุด คุณแม่ประจำหอพักจะได้ชมดิฉันค่ะ

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK