เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

Q.1 ดาวน์โหลดเสียง หนังสือประกอบการเรียน และภาพเคลื่อนไหวของรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" อย่างไร

A.1

เข้าไปที่หน้าดาวน์โหลด ทำตามคำอธิบายบนหน้านี้เพื่อดาวน์โหลดเสียงและหนังสือประกอบการเรียน เสียงและหนังสือประกอบการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าบทเรียนด้วย นอกจากนี้ ก็มีบริการ Podcast สำหรับเสียงเช่นกัน
ส่วนภาพเคลื่อนไหวไม่สามารถดาวน์โหลดได้ กรุณารับชมผ่านทางเว็บไซต์

ปิด ×

Q.2 มีบทเรียนและสื่อการเรียนแบบใดให้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์บ้าง

A.2

มีบทเรียน 48 บทที่สามารถเรียนรู้สำนวนต่าง ๆ ได้โดยมีละครเสียงประกอบ นอกจากนี้ก็มีตารางตัวอักษรญี่ปุ่นคะนะ และแบบทดสอบคำศัพท์ อีกทั้งยังมีคำอธิบายไวยากรณ์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น และแนะนำคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางด้วย

ปิด ×

Q.3 ไม่สามารถเข้าไปที่หน้ารายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" บนเว็บไซต์เพราะไม่มีความพร้อมด้านการใช้อินเทอร์เน็ต

A.3

รายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" ออกอากาศผ่านรายการวิทยุของเอ็นเอชเค เวิลด์ เรดิโอ แจแปน กรุณาคลิกที่นี่สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและความถี่ของคลื่น

ปิด ×

Q.4 มีข้อสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ถ้าส่งอีเมลเข้ามาถาม จะได้รับคำตอบหรือไม่

A.4

รายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" ไม่มีบริการตอบคำถามทางอีเมลหรือจดหมายเป็นรายบุคคล คำถามของคุณผู้ฟัง จะได้รับคำตอบผ่านทางรายการของเอ็นเอชเค เวิลด์ เรดิโอ แจแปน หรือทางเว็บไซต์นี้ กรุณาใช้แบบฟอร์มอีเมลนี้เพื่อส่งคำถามของท่าน

ปิด ×

Q.5 ไม่สามารถฟังเสียงของหน้าบทเรียนได้

A.5

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตบางส่วนอาจไม่สามารถเล่นเสียงจากหน้าบทเรียนได้ ในกรณีเหล่านี้ กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดเสียง

  1. ดาวน์โหลดเสียงบทเรียนจากหน้าดาวน์โหลด หรือหน้าบทเรียนแต่ละบท ขั้นตอนการดาวน์โหลดปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของคำอธิบายเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อย
  2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้แอปพลิเคชันฟังเพลงในอุปกรณ์นั้นเพื่อฟังเสียง
  3. กรุณาเปิดบราวเซอร์ใช้งานอินเทอร์เน็ตขณะที่เล่นเสียงของบทเรียนประกอบ

ปิด ×

Q.6 อยากได้ซีดีรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" มีจำหน่ายทางออนไลน์หรือไม่

A.6

รายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" ไม่ได้ผลิตออกมาเป็นซีดี กรุณาดาวน์โหลดไฟล์เสียงจากเว็บไซต์นี้ สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ปิด ×

Q.7 สามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงและเนื้อหาบทเรียนของรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" ชุดก่อนที่มีคุณก้วงหรือเลโอเป็นตัวเอกของเรื่องได้หรือไม่

A.7

เราไม่สามารถเผยแพร่ไฟล์เสียงและเนื้อหาบทเรียนก่อนของรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" ทางออนไลน์ได้

ปิด ×

Q.8 มีรายการวิทยุหรือเว็บไซต์ใดบ้างที่สามารถทบทวนบทเรียนชุดก่อน ๆ และทดสอบทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น

A.8

เราจะเสนอ "ทบทวน: เลือกข้อไหนดีนะ" ในรายการวิทยุและเว็บไซต์ของเรา ส่วนนี้จะช่วยทบทวนบทเรียนต่าง ๆ ในรูปแบบของการตอบคำถาม นอกจากนี้ เว็บไซต์ของเราจะเสนอ "รายการคำศัพท์และแบบทดสอบคำศัพท์" ซึ่งจะสามารถทบทวนสำนวนต่าง ๆ ที่ปรากฏในบทเรียน

ปิด ×

Q.9 ทำอย่างไรจึงจะได้หนังสือประกอบการเรียน "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ"

A.9

เราจะส่งหนังสือประกอบการเรียนนี้ไปให้ทางไปรษณีย์ตามคำขอ แต่บริการนี้จัดให้เฉพาะผู้รับฟังรายการของเรดิโอ แจแปน นอกประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ไม่รวมผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์รายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" หากท่านต้องการได้รับหนังสือประกอบการเรียน กรุณาติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มนี้ หากไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ได้ กรุณาส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมายังถึงเราตามที่อยู่นี้ เมื่อท่านติดต่อเรา กรุณาส่งชื่อ ที่อยู่และความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" มายังเราด้วย

ปิด ×

Q.10 มีแอปพลิเคชันใดบ้างของรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ"

A.10

เราไม่มีแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ" แต่ NHK WORLD RADIO JAPAN มีแอปพลิเคชันซึ่งท่านสามารถรับฟังบทเรียนล่าสุดของรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ"

ปิด ×

Q.11 ต้องการมีเพื่อนชาวญี่ปุ่น กรุณาแนะนำใครให้รู้จักได้หรือไม่

A.11

NHK WORLD ไม่มีบริการลักษณะนี้

ปิด ×

Q.12 มีบริการสอนบทเรียนคันจิหรือไม่

A.12

เราไม่มีบริการสอนบทเรียนคันจิ

ปิด ×

Q.13 จัดหลักสูตรระดับกลางและระดับสูงหรือไม่

A.13

เราไม่มีหลักสูตรระดับกลางและระดับสูง

ปิด ×

Q.14 มีการออกประกาศนียบัตรรับรองว่าเรียนจบหรือไม่

A.14

เราไม่ออกประกาศนียบัตรใด ๆ ทั้งสิ้นเกี่ยวกับรายการ "มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ"

ปิด ×

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK