เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > คำกริยารูป TE + MO II DESU KA (บทเรียนที่ 14)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

คำกริยารูป TE + MO II DESU KA (บทเรียนที่ 14)

ถ้าใช้คำกริยารูป TE กับ MO IIDESU มีความหมายว่า ได้รับอนุญาตแล้ว หรือมีการอนุญาตให้กระทำกริยาดังกล่าว เช่น ถ้าต้องการจะพูดกับคนอื่นว่า “กินได้ครับ” จะใช้รูป TE ของคำกริยา TABEMASU (กิน) ซึ่งได้แก่ TABETE และต่อด้วย MO IIDESU ดังนั้น จะพูดว่า TABETE MO II DESU.

ถ้าตัวเองเป็นผู้ขออนุญาต ให้เติม KA ที่ท้ายประโยคและขึ้นเสียงสูง เช่น เมื่อต้องการถามว่า จะกินคุ้กกี้ที่วางอยู่ตรงหน้าได้หรือไม่ ก็เติม KA ต่อท้าย TABETE MO II DESU และพูดว่า TABETE MO II DESU KA (กินคุ้กกี้ได้ไหม)
ถ้าคนอื่นเป็นผู้อนุญาต ผู้นั้นจะพูดว่า DÔZO (เชิญ) หรือถ้าผู้ถามไม่ทราบรูป TE ของคำกริยา TABERU ก็อาจจะชี้ไปยังอาหารที่ต้องการรับประทาน และพูดว่า IIDESU KA (ได้ไหมคะ/ครับ) อีกฝ่ายก็จะเข้าใจว่าเราต้องการอะไร นี่เป็นประโยคที่นำไปใช้ได้สะดวก
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK