NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách các bài học > Bài 39

Bài 39

Tôi nghĩ là chị bị cảm lạnh.

Chị Anna không được khỏe và đã được người quản lí kí túc xá đưa đến bệnh viện để bác sĩ khám.

Bài 39 (10 phút)

Mẫu câu chính:

KAZE DA TO OMOIMASU

Hội thoại

医者 どうしましたか。 Chị bị làm sao vậy?
Bác sĩ DÔ SHIMASHITA KA.
Chị bị làm sao vậy?
アンナ せきが出ます。 Tôi bị ho.
Anna SEKI GA DEMASU.
Tôi bị ho.
寮母 熱も37.8度あります。 Cô ấy cũng bị sốt 37,8 độ.
Người quản lí kí túc xá NETSU MO SANJÛNANA TEN HACHI DO ARIMASU.
Cô ấy cũng bị sốt 37,8 độ.
医者 喉を見せてください。
かぜだと思います。
Để tôi khám họng.
Tôi nghĩ là chị bị cảm lạnh.
Bác sĩ NODO O MISETE KUDASAI.
KAZE DA TO OMOIMASU.
Để tôi khám họng. Tôi nghĩ là chị bị cảm lạnh.

Mẫu ngữ pháp

Các triệu chứng bệnh

Cách nói các triệu chứng bệnh khác nhau:
ATAMA GA ITAI DESU. (Tôi bị đau đầu.)
HANAMIZU GA DEMASU. (Tôi bị sổ mũi.)
ONAKA GA ITAI DESU. (Tôi bị đau bụng.)

Thưa cô, em hỏi!

TO OMOIMASU
Khi thể hiện ý kiến, quan điểm hoặc phỏng đoán, đầu tiên nói điều bạn nghĩ rồi thêm TO OMOIMASU, nghĩa là “tôi nghĩ là”.

Từ tượng thanh & tượng hình

Ho
Tiếng Nhật là ngôn ngữ có rất nhiều từ tượng thanh và tượng hình. Một loạt các từ tượng thanh và tượng hình trong tiếng Nhật, từ tiếng kêu của loài vật đến các cụm từ chỉ cảm xúc của con người, được thể hiện bằng âm thanh.

Tâm sự của Anna

Người thu ngân ở bệnh viện và người bán thuốc đều nói với mình là “ODAIJINI” nghĩa là “Giữ gìn sức khỏe nhé!” Mọi người đều lo lắng cho mình, làm mình thấy thật ấm lòng. Mình sẽ cố hết sức để khỏi ốm thật nhanh.

Anna

Tải các bài học

Danh sách các bài học

*Bạn sẽ rời trang web của NHK