NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt

 • lesson 17

  Bài 17

  Mới
  Chị khuyên tôi nên mua cuốn nào? Tại hiệu sách, chị Anna tìm thấy rất nhiều cuốn truyện tranh trông có vẻ hay. Chị không quyết định được là nên mua cuốn nào.
 • lesson 16

  Bài 16

  Chị hãy đi lên cầu thang rồi rẽ phải. Chị Anna đến một hiệu sách ở Shinjuku với những người bạn. Chị hỏi người bán hàng xem quầy bán truyện tranh ở đâu.
 • lesson 15

  Bài 15

  Họ đang ngủ Chị Anna cùng chị Sakura và anh Rodrigo đi đến hiệu sách ở Shinjuku. Tàu chở họ đang chuẩn bị tới ga Shinjuku.