NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt

 • lesson 13

  Bài 13

  Mới
  Tôi thích tiểu thuyết. Chị Sakura và anh Rodrigo tiếp tục trò chuyện tại bữa tiệc tổ chức ở kí túc xá của sinh viên nước ngoài.
 • lesson 12

  Bài 12

  Anh đến Nhật Bản khi nào? Hôm nay tại kí túc xá dành cho du học sinh mà chị Anna sống có một bữa tiệc dành cho các sinh viên người nước ngoài. Chị Anna giới thiệu anh Rodrigo, bạn cùng lớp người Mexico với chị Sakura.
 • lesson 11

  Bài 11

  Chị nhất định đến nhé! Kí túc xá dành cho du học sinh nơi chị Anna sống sẽ có một bữa tiệc. Chị Anna mời chị Sakura tham dự.