NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt

 • lesson 25

  Bài 25

  Mới
  Chui xuống gầm bàn! Khi chị Anna đang trong lớp tiếng Nhật của Giáo sư Suzuki thì tòa nhà bắt đầu rung lắc.
 • lesson 24

  Bài 24

  Các em đừng sử dụng từ điển. Chị Anna đang trong lớp học tiếng Nhật của Giáo sư Suzuki. Giáo sư giải thích về bài kiểm tra vào tuần tới.
 • lesson 23

  Bài 23

  Em đã bị Mẹ mắng. Chị Anna và chị Sakura đang nói chuyện với nhau ở trường. Chị Sakura hỏi thăm chị Anna về tình hình hôm đi về muộn.