NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > فهرست درس ها > درس 39

درس 39

فکر می کنم که سرما خورده ای.

آنا حالش خوب نیست و همراه با مامان خوابگاه به بیمارستان رفته است. او نزد پزشک می رود.

درس 39 (10 دقیقه)

عبارت کلیدی

KAZE DA TO OMOIMASU

متن درس

医者 どうしましたか。 چه مشکلی داری؟
پزشک DÔ SHIMASHITA KA.
چه مشکلی داری؟
アンナ せきが出ます。 سرفه می کنم.
آنا SEKI GA DEMASU.
سرفه می کنم.
寮母 熱も37.8度あります。 37/8 درجه هم تب دارد.
مسوول خوابگاه NETSU MO SANJÛNANA TEN HACHI DO ARIMASU.
37/8 درجه هم تب دارد.
医者 喉を見せてください。
かぜだと思います。
خواهش می کنم گلویت را نشان بده.
فکر می کنم که سرما خورده ای.
پزشک NODO O MISETE KUDASAI.
KAZE DA TO OMOIMASU.
خواهش می کنم گلویت را نشان بده. فکر می کنم که سرما خورده ای.

نکته های دستور زبان

نشانه های بیماری

بگذارید نشانه های بیماری را توضیح بدهم.
ATAMA GA ITAI DESU
(سردرد دارم.)
HANAMIZU GA DEMASU
(آب ریزش بینی دارم.)
ONAKA GA ITAI DESU
(دل درد دارم.)

بیاموز به ما ای آموزگار

TO OMOIMASU
وقتی که اظهار نظر می کنید یا حدس می زنید، نخست آنچه فکر می کنید را گفته و سپس می گویید TO OMOIMASU (من فکر می کنم که، یا به طور واژه به واژه می شود، آن چیزی است که من فکر می کنم).

نام آواها

سرفه کردن
ژاپنی، زبانی است که دارای نام آواهای بسیاری است. طیف وسیعی از نام آواها در زبان ژاپنی وجود دارند، از صداهای حیوانات گرفته تا بیان احساسات، که توسط فایل صوتی شرح داده می شود.

مرور وقایع روزانه آنا

صندوقدار بیمارستان و همچنین داروخانه گفتند که "ODAIJINI" یعنی مراقب خودت باش. همه نگران من هستند و این باعث دلگرمی من است. من هر کاری می کنم تا زودتر خوب شوم.

Anna

فهرست درس ها

از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید