NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Q.1 Làm cách nào để tải giáo trình của chương trình "Cùng nhau học tiếng Nhật"?

A.1

Vào trang để tải. Làm theo hướng dẫn trên trang để tải giáo trình. Cũng có thể tải giáo trình từ trang hiển thị bài học.

Đóng ×

Q.2 Có các bài học và công cụ học tập như thế nào trên trang web này?

A.2

Có tất cả 48 bài học dưới hình thức kịch phát thanh, giúp bạn học được nhiều cách diễn đạt khác nhau trong tiếng Nhật. Ngoài ra, có các bảng chữ cái tiếng Nhật, câu đố từ vựng, các bài học ngữ pháp do các chuyên gia về tiếng Nhật soạn thảo, và phần giới thiệu các chữ tượng thanh và tượng hình.

Đóng ×

Q.3 Tôi không thể vào trang web "Cùng nhau học tiếng Nhật" do đường truyền Internet kém.

A.3

"Cùng nhau học tiếng Nhật" là chương trình phát thanh của Đài phát thanh Nhật Bản NHK World. Bạn hãy bấm vào đây để xem thông tin về thời gian và tần số phát sóng.

Đóng ×

Q.4 Khi có điều gì đó về tiếng Nhật mà tôi không hiểu, nếu tôi gửi thư điện tử về chương trình, tôi có nhận được hồi âm không?

A.4

Chương trình "Cùng nhau học tiếng Nhật" không có dịch vụ trả lời thư gửi qua đường bưu điện hay thư điện tử cho từng người. Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi thông qua chương trình của Đài phát thanh Nhật Bản NHK WORLD hoặc trên trang web này. Hãy bấm vào đây để gửi câu hỏi của bạn.

Đóng ×

Q.5 Đài có chương trình phát thanh hoặc trang web nào để tôi có thể ôn tập các bài học cũ và kiểm tra kỹ năng tiếng Nhật của mình không?

A.5

Chúng tôi có mục: "Ôn tập: Hãy chọn đáp án!" trong chương trình phát thanh và trên trang web. Mục này giúp các bạn ôn tập lại các bài học dưới dạng câu đố. Trên trang web của chúng tôi cũng có mục "Danh sách từ vựng & Câu đố" để các bạn có thể ôn lại những cách diễn đạt xuất hiện trong bài học.

Đóng ×

Q.6 Đài có ứng dụng "Cùng nhau học tiếng Nhật" không?

A.6

Chúng tôi không có ứng dụng riêng dành cho chương trình "Cùng nhau học tiếng Nhật". Nhưng NHK WORLD RADIO JAPAN cung cấp ứng dụng qua đó bạn có thể nghe được bài học mới nhất.

Đóng ×

Q.7 Tôi muốn có một người bạn Nhật qua thư. Đài có thể giới thiệu cho tôi được không?

A.7

Đài NHK WORLD không cung cấp dịch vụ này.

Đóng ×

Q.8 Đài có cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học cho người học không?

A.8

Không, chúng tôi không cung cấp bất kỳ chứng chỉ nào liên quan đến chương trình "Cùng nhau học tiếng Nhật".

Đóng ×

*Bạn sẽ rời trang web của NHK