เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 22

บทเรียนที่ 22

สายแล้วค่ะ

แอนนาไปร้องเพลงกับเพื่อน ๆ อย่างสนุกสนานที่ร้านคาราโอเกะ จนเลยเวลาประตูหอพักปิด

บทเรียนที่ 22 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

OSOKU NARIMASHITA

บทสนทนา

アンナ お母さん、ごめんなさい。遅くなりました。 คุณแม่คะ ขอโทษค่ะ สายแล้วค่ะ
แอนนา OKÂSAN, GOMENNASAI. OSOKU NARIMASHITA.
คุณแม่คะ ขอโทษค่ะ สายแล้วค่ะ
寮母 アンナさん、10分も遅刻です。
約束を破ってはいけません。
คุณแอนนามาสายตั้ง 10 นาทีค่ะ
ห้ามผิดสัญญาค่ะ
คุณแม่ประจำหอพัก ANNA-SAN, JIPPUN MO CHIKOKU DESU.
YAKUSOKU O YABUTTE WA IKEMASEN.
คุณแอนนามาสายตั้ง 10 นาทีค่ะ ห้ามผิดสัญญาค่ะ
アンナ すみません。気をつけます。 ขอโทษค่ะ จะระวังค่ะ
แอนนา SUMIMASEN. KI O TSUKEMASU.
ขอโทษค่ะ จะระวังค่ะ

หลักไวยากรณ์

FUN / PUN คือ ลักษณนามบอกนาที

สองนาที = NIFUN
สิบนาที = JIPPUN / JUPPUN
กรุณาไปที่ "ข้อมูลเสริมการเรียน"เพื่อจำวิธีบอกนาทีตั้งแต่ 1-10 นาที

คำกริยารูป TE + WA IKEMASEN

คำกริยารูป TE และตามด้วย WA IKEMASEN มีความหมายว่า “ห้าม”
e.g.)
YAKUSOKU O YABUTTE WA IKEMASEN.
แปลว่า "ห้ามผิดสัญญาค่ะ"

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

วิธีเปลี่ยนคำคุณศัพท์เป็นคำกริยาวิเศษณ์
คำคุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นผันไปเป็นคำกริยาวิเศษณ์ได้ โดยเปลี่ยนคำคุณศัพท์ I ซึ่งลงท้ายด้วยพยางค์ I เช่น HAYAI แปลว่า "เร็ว, ช้า" เป็นคำกริยาวิเศษณ์ด้วยการผันพยางค์สุดท้าย คือ I ให้เป็น KU

คำเลียนเสียงและท่าทาง

ความโกรธ
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

ดิฉันทำให้คุณแม่ประจำหอพักเป็นห่วง ดิฉันทราบมาว่า ถ้าเรามีทีท่าว่าจะไปถึงสาย เราควรบอกคนอื่นล่วงหน้านะคะ

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK