NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Danh sách các bài học > Bài 40

Bài 40

Đầu con đau như búa bổ

Chị Anna bị cảm lạnh và đang nằm trong phòng. Người quản lí kí túc xá lo lắng vào hỏi thăm sức khỏe của chị.

Bài 40 (10 phút)

Mẫu câu chính:

ATAMA GA ZUKIZUKI SHIMASU

Hội thoại

寮母 おかゆですよ。
体調は、どう?
Cháo này con. Con thấy trong người thế nào?
Người quản lí kí túc xá OKAYU DESU YO.
TAICHÔ WA, DÔ?
Cháo này con. Con thấy trong người thế nào?
アンナ 頭がずきずきします。 Đầu con đau như búa bổ.
Anna ATAMA GA ZUKIZUKI SHIMASU.
Đầu con đau như búa bổ.
寮母 そう。欲しいものがあったら、言ってね。 Thế à? Nếu muốn gì thì nói nhé!
Người quản lí kí túc xá SÔ. HOSHII MONO GA ATTARA, ITTE NE.
Thế à? Nếu muốn gì thì nói nhé!

Mẫu ngữ pháp

Từ tượng thanh/tượng hình + SHIMASU

ZUKIZUKI là từ tượng hình, có thể dùng để diễn tả khi bạn bị đau đầu và cảm giác như có cái gì đập trong đầu. Nếu kết hợp với SHIMASU, nghĩa là “làm”, từ này sẽ trở thành động từ.
Ví dụ: ZUKIZUKI SHIMASU (đau nhức)

Thưa cô, em hỏi!

3 nhóm động từ
Các động từ trong tiếng Nhật được chia thành 3 nhóm. Mỗi nhóm có một cách chia.

Từ tượng thanh & tượng hình

Cảm lạnh
Tiếng Nhật là ngôn ngữ có rất nhiều từ tượng thanh và tượng hình. Một loạt các từ tượng thanh và tượng hình trong tiếng Nhật, từ tiếng kêu của loài vật đến các cụm từ chỉ cảm xúc của con người, được thể hiện bằng âm thanh.

Tâm sự của Anna

Ở Nhật Bản, khi chán ăn thì món mọi người thường nghĩ đến là cháo. Táo mài nhỏ cũng được yêu thích. Cả 2 món này đều mềm và dễ tiêu hóa.

Anna

Tải các bài học

Danh sách các bài học

*Bạn sẽ rời trang web của NHK