เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > สำนวนแสดงความสามารถ (บทเรียนที่ 41)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

สำนวนแสดงความสามารถ (บทเรียนที่ 41)

ถ้าใช้คำกริยารูปพจนานุกรมและต่อด้วย KOTO GA DEKIMASU แปลว่า “ได้” ก็จะแสดงความสามารถหรือศักยภาพที่จะทำบางสิ่งบางอย่างได้

มาลองแต่งประโยคโดยใช้ KOTO GA DEKIMASU เช่น เมื่อพูดว่า “ดิฉันไปได้ค่ะ” “ดิฉัน” คือ WATASHI “ไป” คือ IKIMASU รูปพจนานุกรมของคำนี้ คือ IKU และเติมวลี KOTO GA DEKIMASU ดังนั้น พูดว่า WATASHI WA IKU KOTO GA DEKIMASU แปลว่า “ดิฉันไปได้ค่ะ” ถ้าจะเปลี่ยนประโยคนี้ให้อยู่ในรูปปฏิเสธ เปลี่ยน DEKIMASU เป็น DEKIMASEN ดังนั้น “ดิฉันไปไม่ได้ค่ะ” คือ WATASHI WA IKU KOTO GA DEKIMASEN
คงยังจำคำกริยารูปสามารถกันได้ กริยารูปสามารถคือรูปที่แสดงว่าทำอะไรได้ ซึ่งเรียนกันไปแล้วในบทเรียนบทที่ 35 รูปสามารถของ IKIMASU (ไป) คือ IKEMASU แปลว่า “ไปได้” มีความหมายแทบจะเหมือนกับ IKU KOTO GA DEKIMASU แต่ IKEMASU แสดงความเป็นกันเองมากกว่า
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK