NHK WORLD > مکالمه ساده زبان ژاپنی > بالای صفحه فارسی > بیاموز به ما ای آموزگار > اصطلاح های توانایی یا قابلیت داشتن (درس 41)

بیاموز به ما ای آموزگار

اصطلاح های توانایی یا قابلیت داشتن (درس 41)

اگر از فرم دیکشنری فعل ها استفاده کنید و KOTO GA DEKIMASU (می توانید انجام دهید) را بعد از آن به کار برید می توانید توانایی یا قابلیت انجام کاری را بیان کنید.

بیایید با استفاده از KOTO GA DEKIMASU یک جمله بسازیم. وقتی می گویید «من می توانم بروم»، «من» می شود WATASHI. «رفتن» می شود IKIMASU و فرم دیکشنری آن IKU است. به این، شما KOTO GA DEKIMASU را می افزایید. پس، می گویید WATASHI WA IKU KOTO GA DEKIMASU (من می توانم بروم). برای منفی کردن آن می توانید DEKIMASU را تبدیل به DEKIMASEN کنید. بنابراین، «من نمی توانم بروم» می شود WATASHI WA IKU KOTO GA DEKIMASEN.
آیا فرم امکانی فعل ها را به یاد می آورید که با آن بیان می کنید، «شما می توانید چیزی را انجام دهید»؟ آن را در درس 35 یاد گرفتید.

فرم امکانی فعل IKIMASU به معنای (رفتن) می شود IKEMASU یعنی می توان رفت. این به طور اولیه شبیه به IKU KOTO GA DEKIMASU است. اما IKEMASU غیررسمی تر است.
از تارنمای رادیو ژاپن خارج می شوید