เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > วิธีการแต่งประโยคปฏิเสธ (บทเรียนที่ 4)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

วิธีการแต่งประโยคปฏิเสธ (บทเรียนที่ 4)

คำอธิบายโดยใช้ตัวอย่างประโยค “ดิฉันเป็นคนญี่ปุ่นค่ะ” มีดังนี้

“ดิฉัน” คือ WATASHI และคำว่า “คนญี่ปุ่น” คือ NIHON-JIN ดังนั้น ประโยคที่แปลว่า “ดิฉันเป็นคนญี่ปุ่น” ก็คือ WATASHI WA NIHON-JIN DESU ในการทำให้เป็นประโยคปฏิเสธจากประโยคที่ลงท้ายด้วยคำว่า DESU เราเปลี่ยนคำว่า DESU เป็น DEWA ARIMASEN ดังนั้น ประโยคที่พูดว่า “ดิฉันไม่ใช่คนญี่ปุ่นค่ะ” ก็คือ WATASHI WA NIHON-JIN DEWA ARIMASEN ในประโยคนี้ ถ้าเปลี่ยน DEWA เป็น JA ก็จะมีลักษณะเป็นการพูดแบบเป็นกันเองมากขึ้น ดังนั้น ประโยค "ดิฉันไม่ใช่คนญี่ปุ่นค่ะ" NIHON-JIN DEWA ARIMASEN ก็จะกลายเป็น NIHON-JIN JA ARIMASEN
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK