เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 4

บทเรียนที่ 4

กลับมาแล้ว

แอนนากลับมาที่หอพัก พร้อมกับซะกุระ ติวเตอร์ของเธอ คุณแม่ของหอพักออกมาต้อนรับทั้งคู่

บทเรียนที่ 4 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

TADAIMA

บทสนทนา

アンナ ただいま。 กลับมาแล้ว
แอนนา TADAIMA.
กลับมาแล้ว
寮母 お帰りなさい。 ยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะ
คุณแม่ประจำหอพัก OKAERINASAI.
ยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะ
さくら こんにちは。 สวัสดีค่ะ
ซะกุระ KONNICHIWA.
สวัสดีค่ะ
寮母 あなたも留学生ですか。 คุณก็เป็นนักศึกษาต่างชาติหรือคะ
คุณแม่ประจำหอพัก ANATA MO RYÛGAKUSEI DESU KA.
คุณก็เป็นนักศึกษาต่างชาติหรือคะ
さくら いいえ、私は留学生ではありません。
日本人の学生です。
ไม่ใช่ค่ะ ดิฉันไม่ใช่นักศึกษาต่างชาติ
เป็นนักศึกษาญี่ปุ่นค่ะ
ซะกุระ IIE, WATASHI WA RYÛGAKUSEI DEWA ARIMASEN.
NIHON-JIN NO GAKUSEI DESU.
ไม่ใช่ค่ะ ดิฉันไม่ใช่นักศึกษาต่างชาติ เป็นนักศึกษาญี่ปุ่นค่ะ

หลักไวยากรณ์

  DEWA ARIMASEN

DESU คือ คำสุภาพที่ใช้ปิดท้ายประโยค เช่น HAI, WATASHI WA NIHON-JIN DESU (ใช่ครับ ผมเป็นคนญี่ปุ่นครับ)

DEWA ARIMASEN คือ รูปปฏิเสธของ DESU เช่น IIE, WATASHI WA NIHON-JIN DEWA ARIMASEN (ไม่ใช่ครับ ผมไม่ใช่คนญี่ปุ่นครับ) สำหรับหัวข้อนี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใน "ครูสอนภาษาญี่ปุ่น"

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

วิธีการแต่งประโยคปฏิเสธ
คำอธิบายโดยใช้ตัวอย่างประโยค “ดิฉันเป็นคนญี่ปุ่นค่ะ” มีดังนี้

คำเลียนเสียงและท่าทาง

ประตู
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

เมื่อซะกุระซังเข้าไปในหอพักและถอดรองเท้า เธอหันหัวรองเท้าให้ชี้ไปตรงทางออกและวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยที่โถงทางเข้า คราวหน้าถ้าดิฉันไปเยี่ยมบ้านคนอื่น ก็จะทำแบบเดียวกันนี้ค่ะ

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK