NHK WORLD > Cùng nhau học tiếng Nhật > Học bằng tiếng Việt > Thưa cô, em hỏi! > Cách nói phủ định (Bài 4)

Thưa cô, em hỏi!

Cách nói phủ định (Bài 4)

Tôi xin lấy ví dụ câu “Tôi là người Nhật”.
“Tôi” là WATASHI, và “người Nhật” là NIHON-JIN. Vì vậy, “Tôi là người Nhật” sẽ nói là WATASHI WA NIHON-JIN DESU.
Để biến một câu kết thúc bằng DESU thành câu phủ định, thì đổi DESU thành DEWA ARIMASEN. Vì vậy, để nói “Tôi không phải là người Nhật” thì nói là WATASHI WA NIHON-JIN DEWA ARIMASEN. Trong câu này, nếu đổi DEWA thành JA, thì nghe sẽ thân mật hơn. Vì vậy để nói “Tôi không phải là người Nhật”, có thể đổi từ NIHON-JIN DEWA ARIMASEN thành NIHON-JIN JA ARIMASEN.
*Bạn sẽ rời trang web của NHK