เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > รายชื่อบทเรียนทั้งหมด > บทเรียนที่ 27

บทเรียนที่ 27

ใครจะแต่งงานคะ

แอนนาไปเยี่ยมซะกุระที่บ้าน ซะกุระอวดบัตรเชิญไปงานแต่งงานแก่แอนนา

บทเรียนที่ 27 (10 นาที)

ประโยคสำคัญ:

DARE GA KEKKON SURU N DESU KA

บทสนทนา

アンナ 誰が結婚するんですか。 ใครจะแต่งงานคะ
แอนนา DARE GA KEKKON SURU N DESU KA.
ใครจะแต่งงานคะ
さくら 静岡の友だち。 เพื่อนที่ชิซุโอะกะ
ซะกุระ SHIZUOKA NO TOMODACHI.
เพื่อนที่ชิซุโอะกะ
アンナ へえ。いつですか。 เหรอ เมื่อไรคะ
แอนนา HÊ. ITSU DESU KA.
เหรอ เมื่อไรคะ
さくら 来月20日よ。アンナも一緒に静岡に行かない? วันที่ 20 เดือนหน้าน่ะ แอนนาก็ไปชิซุโอะกะด้วยกันไหม
ซะกุระ RAIGETSU HATSUKA YO. ANNA MO ISSHO NI SHIZUOKA NI IKANAI?
วันที่ 20 เดือนหน้าน่ะ แอนนาก็ไปชิซุโอะกะด้วยกันไหม

หลักไวยากรณ์

คำกริยารูป NAI + ?

ถ้าพูดคำกริยารูป NAI ด้วยเสียงสูง หมายความว่า กำลังชวนคนอื่นอย่างเป็นกันเอง
e.g.) ISSHO NI EIGA O MINAI? (ดูหนังด้วยกันไหม)

พูดให้สุภาพจะได้ว่า                     
ISSHO NI EIGA O MIMASEN KA. (ดูหนังด้วยกันไหมคะ)


ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

วิธีพูดวันที่
ในภาษาญี่ปุ่น วันแรกของเดือน คือ TSUITACHI เดิมนั้นมีความหมายว่า วันที่พระจันทร์ปรากฏและบ่งชี้วันแรกของเดือน

คำเลียนเสียงและท่าทาง

เสียงร้องของสัตว์
ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีคำเลียนเสียงธรรมชาติและท่าทางอยู่มากมาย คำลักษณะนี้ได้รับการอธิบายผ่านเสียง โดยครอบคลุมคำหลากหลายประเภท ตั้งแต่เสียงร้องของสัตว์ไปจนถึงคำแสดงความรู้สึก

บันทึกของแอนนา

ดิฉันกำลังจะไปเมืองชิซุโอะกะ บ้านเกิดคุณซะกุระ กับเธอค่ะ คิดว่าอาจได้ไปร่วมงานแต่งงานด้วยกันกับคุณซะกุระ แต่ปรากฏว่า ไปไม่ได้ค่ะ เพราะไม่ได้รับบัตรเชิญระบุชื่อ

Anna

รายชื่อบทเรียนทั้งหมด

*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK