เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > ครูสอนภาษาญี่ปุ่น > วิธีพูดวันที่ (บทเรียนที่ 27)

ครูสอนภาษาญี่ปุ่น

วิธีพูดวันที่ (บทเรียนที่ 27)

ในภาษาญี่ปุ่น วันแรกของเดือน คือ TSUITACHI เดิมนั้นมีความหมายว่า วันที่พระจันทร์ปรากฏและบ่งชี้วันแรกของเดือน จากวันที่ 2 ไปจนถึงวันที่ 10 พูดดังนี้
“วันที่ 2” FUTSUKA
“วันที่ 3” MIKKA
“วันที่ 4” YOKKA
“วันที่ 5” ITSUKA
“วันที่ 6” MUIKA
“วันที่ 7” NANOKA
“วันที่ 8” YÔKA
“วันที่ 9” KOKONOKA
“วันที่ 10” TÔKA


ตามที่ได้อธิบายไปแล้วในบทที่ 7 คำเหล่านี้มาจากการนับตัวเลขแบบโบราณในญี่ปุ่น จากวันที่ 11 จนถึงสิ้นเดือน เราจะนับตัวเลขตามปกติ และเติม NICHI แปลว่า “วัน” เช่น “วันที่ 11” คือ JÛICHINICHI

สำหรับกรณียกเว้นมี 3 กรณี ได้แก่ “วันที่ 14” คือ JÛYOKKA “วันที่ 20” คือ HATSUKA และ “วันที่ 24” คือ NIJÛYOKKA
*ออกจากเว็บไซต์ของ NHK