เอ็นเอชเค เวิลด์ > มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ > หน้าแรกภาษาไทย > เพลินเที่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

เพลินเที่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

#4

ลองใช้ดู (#1-3)

ตรวจสอบการออกเสียงที่ถูกต้อง

ใน 3 ตอนที่ผ่านมา เรานำเสนอสำนวน II DESU KA (ได้ไหม) สำนวน SUMIMASEN (ขอโทษ / ขอบคุณ / ขอโทษ [เรียกความสนใจ] ) และท้ายสุดคือ DOKO DESU KA (ที่ไหน)

คราวนี้มาลองใช้สำนวนเหล่านี้กันค่ะ

ภารกิจ

ไปที่ลานชมทัศนียภาพรปปงงิฮิลส์ และขอให้ใครสักคนถ่ายรูปให้

ผู้ท้าทายได้รับอนุญาตให้ใช้เพียง 3 สํานวน คือ II DESU KA (ได้ไหม) SUMIMASEN (ขอโทษ / ขอบคุณ / ขอโทษ [เรียกความสนใจ]) และ DOKO DESU KA (ที่ไหน) เพื่อทําภารกิจให้ลุล่วง

อาเบดิน
ผู้ท้าทาย: อาเบดิน
เขามาจากบังกลาเทศ ตอนนี้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น เป็นนักแสดง นักแปล และล่าม

1 ไปสถานีที่ใกล้จุดหมายปลายทางที่สุด

อาเบดินจะใช้ได้แค่ 3 สำนวนที่เรียนรู้กันไป

อันดับแรก เขาถามทางไปรปปงงิฮิลส์จากคนที่ผ่านไปผ่านมาค่ะ

อาเบดิน: SUMIMASEN รปปงงิฮิลส์ DOKO DESU KA?
คนญี่ปุ่น: ลงที่สถานีรปปงงิค่ะ
อาเบดิน: สถานีรปปงงิ

เขาเรียกความสนใจด้วย SUMIMASEN (ขอโทษ) และถามทางด้วย DOKO DESU KA (ที่ไหน)

2 ถามทางไปรปปงงิฮิลส์

ตอนนี้เขารู้แล้วว่าจะไปสถานีที่ใกล้จุดหมายปลายทางที่สุดได้ยังไง

แต่จากสถานีนั้น เขาจะไปถึงรปปงงิฮิลส์ได้ไหมนะ

อาเบดิน: SUMIMASEN รปปงงิฮิลส์ DOKO DESU KA?
คนญี่ปุ่น: ตรงไปครับ
เลี้ยวขวาที่สี่แยก
อาเบดิน: SUMIMASEN ขอบคุณครับ

คราวนี้ เขาใช้ SUMIMASEN เพื่อแสดงความขอบคุณ

3 ขอให้คนอื่นถ่ายรูปให้

เขาอยู่ที่ลานชมวิว “โตเกียว ซิตี วิว” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังค่ะ

เขาคงอยากให้ใครสักคนถ่ายรูปให้เขาแน่ ๆ เลย

อาเบดิน: SUMIMASEN II DESU KA?

เขาทําท่าทางขณะที่ถามว่า II DESU KA (ได้ไหม) แล้วอีกฝ่ายก็เข้าใจ ได้ผล! อาเบดินบรรลุเป้าหมายของเขาแล้ว!

ยินดีด้วยค่ะ!

สำนวน II DESU KA, SUMIMASEN และ DOKO DESU KA มีประโยชน์มาก ขอให้จดจำกันไว้!